IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

RCS (Revision Control Systems)

  • Els sistemes de control de versions faciliten l'administració de les diferentes versions d'un producte informatic.
  • S'utilitzen en informatica per controlar les diferents versions del codi font.
  • Els conceptes aplicats en informatica, tambe son aplicables en altres ambits (document, imatges, etc.)
  • Existeixen multiples aplicacions que faciliten la tasca del control de versions.
Que es pot fer?
  • Respondre a preguntes com:
  • Que contenia el directori dimecres passat?
  • Quines difrerencies hi ha entre el que hi ha avui al repositori i el que hi havia ahir?
  • Treballar col·laborativament
  • Dos models de treball: block(exclusius) i merge(purament col·laboratiu)

Subdirectorisaitorcobo1.jpg


GIT

Git és un distributed version control system. Entorn els VCS hi ha una sèrie de conceptes que és important conèixer o al menys anar introduït de forma gradual per tal de poder treballar amb aquest tipus d'eïnes.

Aitorcobogitstaging.png

Aitorcobogitremoteoperations.png

Aitorcobogitalloperations.png

Les comandes basiques son: per a inizialitzar una carpeta que guardis codi, que encara no tingues a un repositori git.

$ git init
Initialized empty Git repository in /home/aitorcobo/.git/

Per a fer una copia en local de un repositori git indicat.

$ git clone 

Per a configurar el correu i l'usuari

$ git config --global user.name "Exemple usuari"
$ git config --global user.email "[email protected]" 

Per a comprovar l-estat de la carpeta que tenim definida.

$ git status


$ git add:
$ git reset:
$ git rm:
$ git commit:
$ git log:

GIT