IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Una forma d'obtenir la URL cap a una ruta que depèn d'un model concret i una instància del model concreta

Com funciona ?

Hi ha una interficie nova Illuminate\Contracts\Routing\UrlRoutable que es pot utilitzar en models Eloquent. Vegem un exemple del típic model Laravel:

<?php namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model 
{
  //
}

Abans per obtenir una ruta a aquest element:

// We have to pass the model's ID.
URL::route('posts.show', $post->id);

A posteriori potser que ja no vulguem utilitzar l'idea sinó per exemple un slug:

URL::route('posts.show', $post->slug);

Però amb la nova funcionalitat podem simplement posar:

// Works just the same as before.
URL::route('posts.show', $post);

I simplement s'obtindrà el identificador del mètode getRouteKeyName:

<?php namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model 
{
  /**
   * Get the route key for the model
   *
   * @return string
   */
  public function getRouteKeyName()
  {
    return 'slug';
  }
}


Vegeu també

 • Laravel]]

Enllaços externs