IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Upstart és el substituït de inittab per controlar la execució de les màquines a les versions noves d'Ubuntu i altres sistemes com Fedora.

$ ls /etc/event.d/
control-alt-delete rc0    rc0-poweroff rc2 rc4 rc6     rcS     sulogin tty2 tty4 tty6
logd        rc0-halt rc1      rc3 rc5 rc-default rcS-sulogin tty1   tty3 tty5

IMPORTANT: En versions més modernes d'Ubuntu/Upstart (--acacha 12:24, 16 gen 2011 (UTC), p.ex. Ubuntu Lucid 10.04) ja no s'utilitza la carpeta /etc/event.d si no /etc/init (no confondre amb ]]/etc/init.d]])

Upstart és compatible enrere amb el sistema utilitzat prèviament (fitxer /etc/inittab).

Ubuntu

Paquet upstart

$ dpkg -L upstart
/.
/etc
/etc/event.d
/etc/event.d/control-alt-delete
/etc/event.d/sulogin
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/upstart
/usr/share/doc/upstart/changelog.gz
/usr/share/doc/upstart/NEWS.gz
/usr/share/doc/upstart/AUTHORS
/usr/share/doc/upstart/changelog.nih.gz
/usr/share/doc/upstart/copyright
/usr/share/doc/upstart/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/upstart/README.Debian.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/init.8.gz
/usr/share/man/man8/initctl.8.gz
/sbin
/sbin/init
/sbin/initctl
/usr/share/man/man8/stop.8.gz
/usr/share/man/man8/start.8.gz
/usr/share/man/man8/status.8.gz
/sbin/start
/sbin/stop
/sbin/status

Paquet upstart-compat-sysv

El paquet que proporciona les comandes de gestió de l'aturada del sistema és upstart-compat-sysv:

$ dpkg -L upstart-compat-sysv
/.
/etc
/etc/event.d
/etc/event.d/rc-default
/etc/event.d/rc0
/etc/event.d/rc1
/etc/event.d/rc2
/etc/event.d/rc3
/etc/event.d/rc4
/etc/event.d/rc5
/etc/event.d/rc6
/etc/event.d/rcS
/etc/event.d/rcS-sulogin
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/shutdown.8.gz
/usr/share/man/man8/telinit.8.gz
/usr/share/man/man8/reboot.8.gz
/usr/share/man/man8/runlevel.8.gz
/sbin
/sbin/reboot
/sbin/runlevel
/sbin/shutdown
/sbin/telinit
/usr/share/doc/upstart-compat-sysv
/usr/share/man/man8/halt.8.gz
/usr/share/man/man8/poweroff.8.gz
/sbin/halt
/sbin/poweroff 

Upstart és compatible enrere amb SystemV, i precisament aquest és el paquet que ofereix aquesta compatibilitat.

Comandes

init

A upstart continua havent-hi (per compatibilitat cap enrere) la comanda init. Consulteu la comanda init a l'article Configuració_de_serveis_en_Linux._Daemons.

initctl

Aquesta és una comanda específica de upstart i per tant no la trobareu en sistemes que no utilitzin upstart (Debian, Linkat, etc...). Segons el seu manual:

$ man initctl

NAME
   initctl - init daemon control utility

És una utilitat que permet controlar el dimoni init.


start

Si consulteu el manual:

$ man start

Us mostra el manual de initctl. Si mireu el fitxer:

$ ls -la /sbin/start
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-04-26 10:42 /sbin/start -> initctl

Vegeu que és un enllaç a initctl.

stop

Si consulteu el manual:

$ man stop

Us mostra el manual de initctl. Si mireu el fitxer:

$ ls -la /sbin/stop
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-04-26 10:42 /sbin/stop -> initctl

Vegeu que és un enllaç a initctl.

status

Fedora

Fedora també utilitza upstart des de la versió 9. El paquet rpm s'anomena upstart:

$ sudo rpm -ql upstart
/etc/event.d
/etc/event.d/logd
/sbin/halt
/sbin/init
/sbin/initctl
/sbin/logd
/sbin/poweroff
/sbin/reboot
/sbin/runlevel
/sbin/shutdown
/sbin/start
/sbin/status
/sbin/stop
/sbin/telinit
/usr/share/doc/upstart-0.3.9
/usr/share/doc/upstart-0.3.9/AUTHORS
/usr/share/doc/upstart-0.3.9/COPYING
/usr/share/doc/upstart-0.3.9/HACKING
/usr/share/doc/upstart-0.3.9/NEWS
/usr/share/doc/upstart-0.3.9/README
/usr/share/doc/upstart-0.3.9/TODO
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/upstart.mo
/usr/share/locale/[email protected]/LC_MESSAGES/upstart.mo
/usr/share/locale/[email protected]/LC_MESSAGES/upstart.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/upstart.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/upstart.mo
/usr/share/man/man5/events.5.gz
/usr/share/man/man8/halt.8.gz
/usr/share/man/man8/init.8.gz
/usr/share/man/man8/initctl.8.gz
/usr/share/man/man8/logd.8.gz
/usr/share/man/man8/poweroff.8.gz
/usr/share/man/man8/reboot.8.gz
/usr/share/man/man8/runlevel.8.gz
/usr/share/man/man8/shutdown.8.gz
/usr/share/man/man8/start.8.gz
/usr/share/man/man8/status.8.gz
/usr/share/man/man8/stop.8.gz
/usr/share/man/man8/telinit.8.gz

A més upstart necessita els següents paquets:

$ rpm -q --whatrequires upstart
vpnc-0.5.3-3.fc11.i586
initscripts-8.95-1.i586
readahead-1.4.9-1.fc11.i586 

Per exemple hi ha un paquet per als initscripts:

$ sudo rpm -ql initscripts
/bin/doexec
/bin/ipcalc
/bin/usleep
/etc/NetworkManager
/etc/NetworkManager/dispatcher.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/00-netreport
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/05-netfs
/etc/X11/prefdm
/etc/adjtime
/etc/event.d/control-alt-delete
/etc/event.d/plymouth-shutdown
/etc/event.d/prefdm
/etc/event.d/quit-plymouth
/etc/event.d/rc0
/etc/event.d/rc1
/etc/event.d/rc2
/etc/event.d/rc3
/etc/event.d/rc4
/etc/event.d/rc5
/etc/event.d/rc6
/etc/event.d/rcS
...

Com podeu veure els continguts són diferents dels de Ubuntu. Upstart incorpora les comandes de gestió de l'aturada del sistema en canvi Ubuntu té un paquet per a la compatibilitat enrere amb systemV.

Fitxer /etc/inittab. Indicar el nivell per defecte amb upstart

Només s'utilitza per a indicar el nivell per defecte:

$ cat /etc/inittab 
# inittab is only used by upstart for the default runlevel.
#
# ADDING OTHER CONFIGURATION HERE WILL HAVE NO EFFECT ON YOUR SYSTEM.
#
# System initialization is started by /etc/event.d/rcS
#
# Individual runlevels are started by /etc/event.d/rc[0-6]
#
# Ctrl-Alt-Delete is handled by /etc/event.d/control-alt-delete
#
# Terminal gettys (tty[1-6]) are handled by /etc/event.d/tty[1-6] and
# /etc/event.d/serial
#
# For information on how to write upstart event handlers, or how
# upstart works, see init(8), initctl(8), and events(5).
#
# Default runlevel. The runlevels used are:
#  0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#  1 - Single user mode
#  2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#  3 - Full multiuser mode
#  4 - unused
#  5 - X11
#  6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# 
id:5:initdefault: 

Vegeu també

Enllaços externs