IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Root es munta com a Read Only Filesystem

$ sudo mount -o remount,rw /
$ sudo /etc/init.d/gdm restart
$ sudo init 5

Recursos:

La instal·lació del kernel 2.6.27-7-generic no sembla completa...

Si faig

$ sudo dpkg-reconfigure linux-image2.6.27-7-generic

Dona un error al executar run-parts:

run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms
 * Running DKMS auto installlation service for kernel 2.6.27-7-generic
 * vboxdrv (1.6.2)
vboxdrv (1.6.2): Installing module
........... (bad exit status:10)
Build failed. Installation Skipped
   [fail]

He esborrat virtualbox

$ sudo apt-get remove --purge virtualbox

I l'he tornat a instal·lar:

$ sudo apt-get install virtualbox

I tornat a configurar el Kernel:

$ sudo dpkg-reconfigure linux-image2.6.27-7-generic

Error al mount del initrd?

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=243612

Recursos