IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Que determina quina versió és la actual i si hi ha noves versions

IMPORTANT: A partir de la versió Intrepid (8.10), vegeu el  següent apartat

Doncs els següents fitxers dels servidors d'Ubuntu:

http://changelogs.ubuntu.com/meta-release

i

http://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts

El primer s'aplica quan el nostre sistema volem que s'actualitzi cada 6 mesos. El segon s'aplica quan només ens volem actulitzar en les versions LTS (Long Term Support). Si utilitzem un sistema o un altre ho determina el fitxer:

$ cat /etc/update-manager/release-upgrades
# default behavior for the release upgrader
# 

[DEFAULT]
# default prompting behavior, valid options:
#  never  - never prompt for a new distribution version
#  normal - prompt if a new version of the distribution is available
#  lts    - prompt only if a LTS version of the distribution is available
Prompt=normal

Fitxer /etc/update-manager/meta-release

Disponible a partir de la Jaunty

$ cat /etc/update-manager/meta-release 
# default location for the meta-release file

[METARELEASE]
URI = http://changelogs.ubuntu.com/meta-release
URI_LTS = http://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts
URI_UNSTABLE_POSTFIX = -development
URI_PROPOSED_POSTFIX = -proposed

Permet establir la URL del fitxers de metareleases. Vegeu l'apartat anterior.

Consulteu també:

Resolució de problemes

No mostra noves versions per actualitzar

Si esteu darrera d'un proxy o d'un tallafocs, cal que us assegureu que teniu accés a les pàgines:

http://changelogs.ubuntu.com/meta-release
http://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts

Si no és així, Ubuntu no sabrà si hi ha o no una versió (release) nova

Consulteu:

ubuntu-releases