IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Sistemes Debian/Ubuntu

Es poden mantenir les alternatives amb update-alternatives:

Segons el manual:

$ man update-alternatives
    update-alternatives - maintain symbolic links determining default commands

En alguns sistemes l'ordre s'anomena alternatives. Els suport per a les alternatives es troba al mateix paquet dpkg.

Insta·lar alternatives

Per exemple, per instal·lar diferents alternatives a l'editor per defecte:

$ sudo update-alternatives --install /etc/alternatives/editor myeditor /usr/bin/kwrite 90
$ sudo update-alternatives --install /etc/alternatives/editor myeditor /usr/bin/gedit 90
$ sudo update-alternatives --install /etc/alternatives/editor myeditor /usr/bin/emacs 90

Això el que fa es crear el enllaç simbòlic

/etc/alternatives/myeditor

Consultar les alternatives

Podeu definir la alternativa que vulgueu, per exemple una de pròpia:

$ sudo update-alternatives --config myeditor

O una del sistema

$ sudo update-alternatives --config editor

Carpeta /etc/alternatives

$ ls /etc/alternatives/
awk        fakeroot.1.gz        mail.1.gz         rmid           view.ru.1.gz
awk.1.gz     fakeroot.es.1.gz      Mail.1.gz         rmid.1.gz        vi.fr.1.gz
bf_compact    fakeroot.fr.1.gz      mailx           rmiregistry       vi.it.1.gz
bf_copy      fakeroot.sv.1.gz      mailx.1.gz        rmiregistry.1.gz     vi.pl.1.gz
bf_tar      firefox-flashplugin     midbrowser-flashplugin  rmt           vi.ru.1.gz
bogofilter    firefox-homepage      midbrowser-javaplugin.so rmt.8.gz         w
bogolexer     firefox-homepage-locales  mozilla-flashplugin    rsh           w.1.gz
bogotune     firefox-javaplugin.so    mozilla-javaplugin.so   rsh.1.gz         wish
bogoupgrade    ftp             mt            rview          wish.1
bogoutil     ftp.1.gz          mt.1.gz          servertool        write
builtins.7.gz   gconftool          nawk           servertool.1.gz     write.1.gz
c++        gconftool.1.gz       nawk.1.gz         ssh-askpass       www-browser
c++.1.gz     global-assembly-cache-tool nc            ssh-askpass.1.gz     www-browser.1.gz
c89        gnome-text-editor      nc.1.gz          tclsh          x-cursor-theme
c89.1.gz     gnome-text-editor.1.gz   net            tclsh.1         xinput-all_ALL
c99        gstreamer-codec-install   net.8.gz         telnet          xinput-ja_JP
c99.1.gz     iceape-flashplugin     netcat          telnet.1.gz       xinput-ko_KR
cc        iceape-javaplugin.so    netcat.1.gz        testparm         xinput-th_TH
cc.1.gz      iceweasel-flashplugin    nmblookup         testparm.1.gz      xinput-zh_CN
cli        iceweasel-javaplugin.so   nmblookup.1.gz      tnameserv        xinput-zh_HK
cli.1.gz     infobrowser         orbd           tnameserv.1.gz      xinput-zh_SG
cli-gacutil.1.gz infobrowser.1.gz      orbd.1.gz         traceroute6       xinput-zh_TW
ControlPanel   java            pack200          traceroute6.8.gz     x-session-manager
cpp        java.1.gz          pack200.1.gz       ttf-japanese-gothic.ttf x-session-manager.1.gz
editor      java_vm           pager           ttf-japanese-mincho.ttf x-terminal-emulator
editor.1.gz    javaws           pager.1.gz        unpack200        x-terminal-emulator.1.gz
editorrc     javaws.1.gz         pico           unpack200.1.gz      xulrunner
ex        jcontrol          pico.1.gz         unrar          xulrunner-1.9-javaplugin.so
ex.1.gz      jexec            policytool        unrar.1.gz        xulrunner-addons-flashplugin
ex.fr.1.gz    jexec-binfmt        policytool.1.gz      updatedb         xulrunner-flashplugin
ex.it.1.gz    kdesu            ps2pdf          usplash-artwork.so    xulrunner-javaplugin.so
ex.pl.1.gz    keytool           rcp            vi            x-window-manager
ex.ru.1.gz    keytool.1.gz        rcp.1.gz         vi.1.gz         x-window-manager.1.gz
faked.1.gz    libgksu-gconf-defaults   README          view           x-www-browser
faked.es.1.gz   locate           rename          view.1.gz        yacc
faked.fr.1.gz   locate.1.gz         rename.1.gz        view.fr.1.gz       yaccman
faked.sv.1.gz   mail            rlogin          view.it.1.gz
fakeroot     Mail            rlogin.1.gz        view.pl.1.gz

Aplicacions amb alternatives

Java

Consulteu:

Java_Sun#Quin_java_estem_utilitzant.3F

Traceroute

Consulteu traceroute

Editors de text

Consulteu editors de text (joe, nano, vi).

Vegeu també

Enllaços externs