IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install unison

Eina gràfica

$ sudo apt-get install unison-gtk

Simular unison amb rsync?

Download

$ rsync -avuzp Otra_maquina:/Directorio/ /Directorio/

Upload

$ rsync -Cavuzp /Directorio/ Otra_maquina:/Directorio/ (Sube)

Vegeu també

Recursos