IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)


La comanda uname mostra informació sobre el sistema.

$ uname o $ uname -s
   -a  Imprimeix tota la informació del sistema
   -s  Imprimeix el nom del kernel
   -n  Imprimeix el nom de xarxa del host
   -r  Imprimeix la "release" del kernel
   -v  Imprimeix la versió del kernel
   -m  Imprimeix l'arquitectura hardware de la màquina
   -p  Imprimeix el tipus de processador (si és reconegut)
   -i  Imprimeix la plataforma Hardware
   -o  Imprimeix el sistema operatiu


Podeu consultar el manual amb:

$ man uname

O online a:

Per consultar tota la informació utilitzeu -a (all)

$ uname -a
Linux sergi-desktop 2.6.28-15-generic #52-Ubuntu SMP Wed Sep 9 10:49:34 UTC 2009 i686 GNU/Linux

Després hi han opcions per a mostrar només informacions concretes. Per exemple:

Només el número de release del kernel:

$ uname -r
2.6.28-15-generic

o només la versió:

$ uname -v
#52-Ubuntu SMP Wed Sep 9 10:49:34 UTC 2009

El nom de màquina:

$ uname -n
sergi-desktop

El nom (tipus) de nucli

$ uname -s
Linux
NOTA: recordeu que hi ha altres nuclis de sistema com GNU hurd

l'arquitectura del procesador:

$ uname -m
i686

o el sistema operatiu:

$ uname -o
GNU/Linux
NOTA: recordeu que hi ha altres nuclis de sistema com GNU hurd

Vegeu també

Enllaços externs