IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Regles udev

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Vegeu:

/etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

Vegeu:

/etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules

Vegeu:

Comandes

Les comandes que proporcion udev són:

$ dpkg -L udev | grep bin
/usr/bin/udevinfo
/usr/bin/udevtest
/sbin
/sbin/udevd
/sbin/udevtrigger
/sbin/udevsettle
/sbin/udevcontrol
/sbin/udevmonitor
/usr/sbin/udevmonitor

udevinfo

NOTA: Modificat per udevadm info

Consulta la informació de udev sobre un dispositiu

$ udevinfo -a -p /sys/block/sdc

Per obtenir per exemple el vendor podem executar:

$ udevinfo -a -p /sys/block/sdc | grep VENDOR

Targetes de xarxa

$ sudo udevadm info -a -p /sys/class/net/eth0

Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.

 looking at device '/devices/vif-0/net/eth0':
  KERNEL=="eth0"
  SUBSYSTEM=="net"
  DRIVER==""
  ATTR{addr_len}=="6"
  ATTR{dev_id}=="0x0"
  ATTR{ifalias}==""
  ATTR{iflink}=="2"
  ATTR{ifindex}=="2"
  ATTR{features}=="0x50003"
  ATTR{type}=="1"
  ATTR{link_mode}=="0"
  ATTR{address}=="00:16:3e:00:ab:00"
  ATTR{broadcast}=="ff:ff:ff:ff:ff:ff"
  ATTR{operstate}=="down"
  ATTR{mtu}=="1500"
  ATTR{flags}=="0x1002"
  ATTR{tx_queue_len}=="1000"
  ATTR{rxbuf_min}=="64"
  ATTR{rxbuf_max}=="256"
  ATTR{rxbuf_cur}=="128"

 looking at parent device '/devices/vif-0':
  KERNELS=="vif-0"
  SUBSYSTEMS=="xen"
  DRIVERS=="vif"
  ATTRS{nodename}=="device/vif/0"
  ATTRS{devtype}=="vif"
  ATTRS{modalias}=="xen:vif"

udevtest

NOTA: Ara és udevadm test


# udevtest /class/sound/dsp
main: looking at device '/class/sound/dsp' from subsystem 'sound'
udev_rules_get_name: add symlink 'dsp'
udev_rules_get_name: rule applied, 'dsp' becomes 'sound/dsp'
udev_device_event: device '/class/sound/dsp' already known, remove possible symlinks
udev_node_add: creating device node '/dev/sound/dsp', major = '14', minor = '3', mode = '0660', uid = '0', gid = '18'
udev_node_add: creating symlink '/dev/dsp' to 'sound/dsp'

udevmonitor

Permet provar (no executa) les normes de udev per a un dispositiu concret.

$ sudo udevtest /sys/block/hdc | more

Forçar un esdeveniment

$ echo add > /sys/class/net/eth2/uevent

Grups, Ubuntu i udev

Udev monta els dispositius a dev i es l'encarregat d'establir els permisos dels dispositius. Un problema que té és que no recorda els permisos que hem establer per als dispositius un cop reiniciem i cal editar uns fitxers.

En ubuntu els grups que donen accés a diferens dispositius son:

 adm
 dialout
 cdrom
 floppy
 audio
 dip
 video
 plugdev
 lpadmin 
 scanner
 admin

Si el usuari pertany a un d'aquest grups té accés al dispositiu corresponent. Es pot utilitzar l'aplicació users-admin a la pestanya Privilegis d'usuari de les propietats de cada usuari per a controlar aquests privilegis.Permisos:/etc/udev/permissions.rules

Mirar.. Permetre execució a tothom de video,audio,etc

També hi ha devfs però sembla que no s'utilitza a Ubuntu.

Recursos