IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Ubuntu funciona molt lent. Tarda en carregar aplicacions

Si el sistema funciona però lent és possible que no pugui resoldre el seu propi nom de màquina. Potinejant l'ordinador un cop baix modificar el fitxer /etc/hosts i vaig posar un nom de màquina per localhost que no es corresponia amb el nom de màquina de xarxa. Si els dos noms coincideixen tot funciona ok.

Discs_SATA_a_Ubuntu_i_problemes_amb_BIOS

Consulteu la secció Discs_SATA_a_Ubuntu_i_problemes_amb_BIOS de l'article sobre Discs_Durs.

No carrega ubuntu. Waiting for root filesystem

Consulteu la secció Grub#Ubuntu_no_es_carrega._Waiting_for_root_filesystem de l'article sobre Grub.

Failed to set xfermode

Sembla ser que hi ha un error/bug en la detecció de discs durs ATA que provoca que el sistema tardi molt en iniciar a Ubuntu.

La solució momentània sembla que és utilitzar una opció d'arrancada especial. Podem afegir la línia

# defoptions=quiet splash irqpoll

Al fitxer /boot/grub/menu.lst:

$ sudo joe /boot/grub/menu.lst

Per exemple entre les línies:

## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#   password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret

# defoptions=quiet splash irqpoll 
 
#
# examples
#
# title     Windows 95/98/NT/2000
# root     (hd0,0)
# makeactive
# chainloader  +1
............. 

Ubuntu és penja al acabar-se la memòria RAM

Normalment això és un indicador de no estar utilitzant la swap. Podeu comprovar si teniu swap executant:

$ sudo swapon -s
Filename                Type      Size  Used  Priority
/dev/sda7                partition    2048248 61376  -1

Si no us mostra cap partició és que no teniu la swap activa. La podeu activar amb

$ sudo swapon /dev/sda7

O la partició que sigui la swap. Ho podeu consultar amb:

$ sudo fdisk -l

Disc /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 octets
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x35e635e6

Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *      1    4178  33559753+  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2      4179    6728  20482875  83 Linux
/dev/sda3      6729    24792  145099080  5 Estesa
/dev/sda5      6729    10552  30716248+ 83 Linux
/dev/sda6      10553    24537  112334481  83 Linux
/dev/sda7      24538    24792   2048256  82 Intercanvi Linux / Solaris

Disc /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 octets
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x460972ee

Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sdb1        1    19457  156288321  83 Linux

ATENCIÓ: Aquests canvis no són permanents.

Per fer els canvis permanents heu de modificar el fitxer /etc/fstab

$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
# /dev/sda2
UUID=2a1f0d8f-bbd6-4f13-a393-ddfc08f8a73d /        ext3  defaults,errors=remount-ro 0    1
# /dev/sda6
UUID=5823fa22-630a-4674-9288-b39d647b61bc /home      ext3  defaults    0    2
# /dev/sda1
UUID=2423-14FE /media/sda1   vfat  defaults,utf8,umask=007,gid=46 0    1
# /dev/sdb1
UUID=49fbc8a3-c70b-4b7a-9427-0fcfb77fdf66 /linux2     ext3  defaults,errors=remount-ro 0    2
# /dev/sda5
UUID=dc2056d5-a39f-41fb-a804-a7e30c008a17 /var      ext3  defaults    0    2
# /dev/sda7
UUID=41e12fe4-496a-4d50-b3a0-c09ec858ef75 none      swap  sw       0    0
/dev/hdc    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec 0    0

Heu de consultar si la UUID de la vostra partició swap coincideix amb el que posa a /etc/fstab. Consulteu la UUIC amb:

$ sudo vol_id /dev/sda7
ID_FS_USAGE=other
ID_FS_TYPE=swap
ID_FS_VERSION=2
ID_FS_UUID=41e12fe4-496a-4d50-b3a0-c09ec858ef75
ID_FS_UUID_ENC=41e12fe4-496a-4d50-b3a0-c09ec858ef75
ID_FS_LABEL=
ID_FS_LABEL_ENC=
ID_FS_LABEL_SAFE=

S'han identificat casos on la UUID no coincideix:

 • Imatges de DISC que no inclouen la swap
 • Reformatar la swap
 • Instal·lar altres distribucions i que aquestes reformatejin la swap.


Recursos: