IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IMPORTANT: Podeu obtenir una màquina virtual amb Ubuntu Server si aneu al següent enllaç:
ASI_IES/VirtualBox#Importaci.C3.B3_de_la_m.C3.A0quina_virtual_Ubuntu_Server

Instal·lació

Instal·lació pas a pas d'Ubuntu Server 10.10

Consulteu Manual d'instal·lació pas a pas d'Ubuntu Server 10.10

Ubuntu 10.4

Consulteu:

Router Linux Seminari Tortosa

per veure un exemple.

Ubuntu 8.10

Escollir idioma:

Instal·la Ubuntu per a un servidor.

Escollir País, Idioma i teclat. Confirmació de l'idioma per que no està tota la traducció en català.

Configurar la xarxa en estàtic.

Nom de màquina

Confirmar el fus horari.

LVM? Confirmar LVM

Programari bàsic a instal·lar

Instal·lació a Virtual Box

La instal·lació succeïx correctament però la màquina no arranca. Dona un problema de Kernel (no s'instal·la el kernel correcte)

Solució

  1. Iniciar amb "Rescue a broken system" des de la Live-Cd
  2. Seguir les opcions fins a tenir una terminal amb connexió a Internet
  3. Executar:
# apt-get install linux-generic
  1. Tornar a iniciar sense la LIVE-CD
  2. Escollir l'opció de grub que correspon al que acabem d'instal·lar.

Recursos

Per què no instal·lar un entorn gràfic al servidor

Consulteu:

https://help.ubuntu.com/community/ServerGUI#Arguments%20Against%20a%20GUI

Alternatives possibles són:

Configuració de la xarxa amb BusyBox

La guia. Ubuntu Server guide

Es pot consultar a:

https://help.ubuntu.com/8.04/serverguide/C/index.html

Instal·lar LAMP

$ sudo tasksel

I seleccioneu LAMP.

També podeu fer l'instal·lació directament amb

$ sudo tasksel install lamp-server

Màquina virtual

IMPORTANT: Podeu obtenir una màquina virtual amb Ubuntu Server si aneu al següent enllaç:
ASI_IES/VirtualBox#Importaci.C3.B3_de_la_m.C3.A0quina_virtual_Ubuntu_Server

Vegeu també

IMPORTANT: Podeu obtenir una màquina virtual amb Ubuntu Server si aneu al següent enllaç:
ASI_IES/VirtualBox#Importaci.C3.B3_de_la_m.C3.A0quina_virtual_Ubuntu_Server

.Troubleshooting. Resolució de problemes

Unable to boot - please use a kernel appropiate for your CPU

Si obteniu el següent error:

Starting up ...
This kernel requires the following features not present on the CPU:0:6
Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU

Al iniciar Ubuntu Serverrr amb Virtual Box, heu de marcar la opció "Enable PAE/NX", a la configuració (Settings) de la màquina virtual, a l'apartat general a la pestanya Advanced. Click OK and now choose Start

Recursos: