IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Com saber la versió d'Ubuntu

Podeu consultar el fitxer /etc/lsb-release:

$ cat /etc/lsb-release 
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=8.04
DISTRIB_CODENAME=hardy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 8.04.2"

O executar la comanda lsb_release (lsb_release - print distribution-specific information):

$ lsb_release -a
LSB Version:	core-2.0-ia32:core-3.0-ia32:core-3.1-ia32:core-3.2-ia32:core-2.0-noarch:core-3.0-noarch:core-3.1-noarch:core-3.2-noarch
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 8.04.2
Release:	8.04
Codename:	hardy

També podeu consultar el fitxer /etc/issue:

$ cat /etc/issue
Ubuntu 8.10 \n \l

Consulteu el document Versions_d'Ubuntu.

Recursos: