IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Si busqueu l'empresa fabricant d'antenes aneu a Ubiquiti.

http://www.scribd.com/doc/14313466/Preseeding-the-Debian-Installer

Ubuntu utilitza debian-installer (d-i) a les versions Alternate i Server però a les versions d'escriptori utilitza el programa Ubiquity.

Realment ubiquity no instal·la paquets ni utilitza res similar a un debootstrap, el que fa és instal·lar una imatge d'un sistema de fitxers que es troba al CD. Aquesta imatge esta en format squashfs i si accedeix utilitzant Casper a través de isolinux. Consulteu Casper i isolinux.

Ubiquity es pot automatitzar (preseed) però amb limitacions. Com a opció sempre es pot instal·lar el paquet Ubuntu-Desktop des de una versió Alternate/Server.

Automatitzant la instal·lació

Cal passar el paràmetre:

automatic-ubiquity

Altres paràmetres:

 • ubiquity/summary: preseed empty to avoid the summary page.
 • ubiquity/reboot: automatically reboot when the installer completes. Be sure to add 'noprompt' to the kernel command line to also skip the "please remove the disc, close the tray (if any) and press ENTER to continue" usplash prompt.
 • ubiquity/failure_command: specify a command to be run should the install fail.
 • ubiquity/success_command: similar to preseed/late_command. Specify a command to be run when the install completes successfully (runs outside of /target, but /target is mounted when the command is invoked).
 • languagechooser/language-name: choose among the available languages, eg English
 • countrychooser/shortlist: choose a country, territory or area, eg US
 • localechooser/supported-locales: choose other locales to be supported, eg en_US.UTF-8

Pas a pas

# make sure we get over page 6 of the installation questions:
ubiquity    ubiquity/summary    note
# disable this for one single click before reboot:
ubiquity    ubiquity/reboot boolean true
# the rest should be quite self-explanatory:
ubiquity    languagechooser/language-name  select Spain
ubiquity    countrychooser/shortlist    select ES
ubiquity    countrychooser/countryname   select Spain
ubiquity    countrychooser/country-name   string Spain
debconf     debconf/language    string es
ubiquity    console-keymaps-at/keymap    select es
ubiquity    tzconfig/gmt  boolean false
ubiquity    time/zone    select Europe/Madrid
ubiquity    debian-installer/country    string ES
ubiquity    debian-installer/language    string es
ubiquity    debian-installer/locale select ca_ES.UTF-8
console-setup  console-setup/layoutcode    select es
console-setup  console-setup/modelcode select pc105
console-setup  console-setup/layout  select Spain
console-setup  console-setup/variant  select cat 

ubiquity    localechooser/supported-locales multiselect ca_ES.UTF-8 ca_ES.UTF-8 

#ubiquity	ubiquity/stepLanguage	boolean	true
#ubiquity	ubiquity/stepLocation	boolean	true
#ubiquity	ubiquity/stepKeyboardConf	boolean	true 

# this is what the "late_command" in d-i does. I prefer a trick like
# this to do some setup work on the freshly installed machine -
# this script gets pulled from 192.168.1.1 via http and should
# disable itself after execution. Comment this away if you don't
# want it!
#ubiquity    ubiquity/success_command    string wget \ http://192.168.1.1/ubuntu_deploy -O /target/etc/init.d/S99deploy; ln -s\ /etc/init.d 
#/S99deploy /target/etc/rc2.d/S99deploy; chmod ugo+x /target/etc/init.d/S99deploy

http://www.joerg-seyfried.de/tag/howto/

Paràmetres que es poden passar durant l'arrencada del CD

Enllaços externs

Vegeu també