IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

UUID són les sigles de d'Universally Unique Identifier (UUID), un estàndard d'identificació utilitzat en programari.

La versió 3 dels UUID utilitza un esquema derivat del càlcul d'un MD5 a partir d'una URL.

En sistemes Linux moderns, per exemple s'utilitza per identificar de forma única particions i utilitzar-ho al fitxer /etc/fstab. El UUID d'una partició es calcula amb la comanda vol_id.

Com calcular el UUID d'una partició?

Es pot utilitzar la comanda vol_id

$ vol_id -u /dev/sda4

O també

$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="a2b776c9-3354-4374-ab22-4641c2a0112d" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2" 
/dev/sda5: TYPE="swap" UUID="f86b8556-c4f5-473e-be66-91a23afaf30a" 
/dev/sdb1: LABEL="linux2" UUID="05f34513-9c05-42af-9cd6-ebc2794654e2" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3" 
$ which blkid
/sbin/blkid
$ dpkg -S /sbin/blkid
e2fsprogs: /sbin/blkid

Recursos:

Canviar el UUID

Cal tenir en compte que el UUID de un sistema de fitxers depèn del sistema de fitxers i no pas de les particions. Per tant no hi ha una sola forma de canviar el UUID si no que hi ha tantes com sistemes de fitxers. Alguns exemples:

Per sistemes ext de Linux podeu utilitzar l'ordre tune2fs:

$ sudo tune2fs /dev/sda1 -U 87de7cfe-5c84-4f54-b20d-90e4d9ac85b2

NOTA: Us pot interessar posar un UUID concret si esteu restaurant una còpia de seguretat de una partició/sistema de fitxers. Haureu de posar el mateix número a la partició nova que la que hi havia abans sinó eines com Grub no us detectaran el sistema de fitxers ja que hi accedeixen per UUID

Per a reiserfs heu d'utilitzar reiserfstune.

Per a LVM el que heu de tenir en compte és que el que té el sistema de fitxers extX és el volum lògic i no pas la partició real. Per exemple:

$ sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs" 
/dev/sda1: UUID="8a863bda-1d0c-42c4-be9d-8016486b80ee" TYPE="ext2" 
/dev/sda5: UUID="SNiN0S-oRSF-CxI8-xf0s-vIMg-o9Dj-zPvXvI" TYPE="LVM2_member" 
/dev/sdb1: UUID="cc0a3c11-737a-4f4c-bacf-ebb663e44899" TYPE="ext4" 
/dev/mapper/sol-root: UUID="87de7cfe-5c84-4f54-b20d-90e4d9ac85b2" TYPE="ext4" 
/dev/mapper/sol-swap_1: UUID="47115761-9ada-41c0-acaf-4f6a7d48445e" TYPE="swap" 

Realment els LV de LVM es troben a la partició /dev/sda5 però si feu:

$ sudo tune2fs /dev/sda5 -U 87de7cfe-5c84-4f54-b20d-90e4d9ac85b2
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
tune2fs: Bad magic number in super-block en intentar obrir /dev/sda5
No s'ha trobat un súperbloc del sistema de fitxers vàlid.

Us dona un error. Heu de fer:

$ sudo tune2fs /dev/mapper/sol-root -U 87de7cfe-5c84-4f54-b20d-90e4d9ac85b2

Podeu saber quines particions es poden canviar amb tune2fs utilitzant el camp TYPE, si és quelcom similar a ext* aleshores OK.

LVMResol·lució de problemes. Troubleshooting

Vegeu també

Enllaços externs