IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

 • Crèdit: Desenvolupament de Funcions en el Sistema Informàtic
 • Títol de la unitat didàctica: Crides al sistema Linux. Processos

Indicacions

Gestió de processos: (Control, planificació i concurrència de processos: estat, inici i aturada); Processos daemon servei web,concurrent, biblioteca de gestió apache?)

 • Comunicació entre processos : missatges, semàfors, memòria compartidaIntroducció

Objectius

 1. Diferenciar els problemes de concurrència de processos i de tasques en sistemes multiusuari i multitasca.
 1. Aplicar les tècniques de comunicació i sincronisme de processos en entorns multiusuari i multitasca.
 1. Emprar les llibreries del sistema i d'usuari, els traductors, els depuradors i els generadors de codi i pantalles.


Resta d'OT del currículum:

 • Dissenyar i codificar programes senzills que permetin millorar l'explotació del sistema i aplicacions, amb l'ús adequat de les interfícies de programació que ofereix el programari base del sistema.
 • Relacionar les principals llibreries, funcions, serveis i utilitats del sistema en ús amb les necessitats requerides per al desenvolupament del programa.
 • Detectar les carències i les dificultats d'explotació del sistema i de les aplicacions que es volen incorporar o millorar.
 • Definir de forma clara i concisa, les funcions, les prestacions i els recursos que es poden canviar o millorar en el sistema o programes desenvolupats a partir de la configuració actual i de la informació del sistema.
 • Valorar en incorporar un nou producte en el sistema, les prestacions i avantatges que aportaria al procés de dades, els serveis necessaris per la implantació i els costos de l'operació.
 • Produir informes tècnics, amb un llenguatge precís i concís, sobre carències del sistema, i les solucions, canvis i millores que cal incorporar.
 • Implantar programes de millora d'explotació en el sistema a partir dels canvis proposats, i amb l'ús de la informació tècnica corresponent.
 • Establir procediments de prova que verifiquin el funcionament del sistema i dels programes desenvolupats, i preservin la configuració i operativitat del sistema o aplicació.
 • Documentar de forma clara i concisa, els canvis introduïts en el sistema o programes desenvolupats amb relació a les estructures de control, dades i característiques del sistema.

NA1. Crides de sistema

 • POSIX
  • POSIX en Windows (cygwin) i Linux

NA2. Gestió de processos

NA3. Comunicació entre processos

For security and reliability reasons most modern operating systems prevent direct communication between 'independent' processes, providing strictly mediated and controlled inter-process communication functionality.


 • IPC

WEB