IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Que mirar des de la línia de comandes

Número màxim de connexions:

$ cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max

Veure les connexions:

$ grep -c ^udp /proc/net/ip_conntrack
3693 # Here UDP is using 3693 entries
$ grep -c ^tcp /proc/net/ip_conntrack
115   # and TCP uses only 115 entries
$ cat /var/log/messages

Buscar missatges com:

<4>kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
<4>kernel: NET: 15 messages suppressed.
<4>kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
<4>kernel: NET: 12 messages suppressed.


Recursos