IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Smarty-gettext és una llibreria que permet utilitzar gettext en plantilles d'Smarty.

Instal·lació

$ sudo apt-get install smarty-gettext

Els fitxers instal·lats són:

$ dpkg -L smarty-gettext
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/php
/usr/share/php/smarty
/usr/share/php/smarty/libs
/usr/share/php/smarty/libs/plugins
/usr/share/php/smarty/libs/plugins/block.t.php
/usr/share/doc
/usr/share/doc/smarty-gettext
/usr/share/doc/smarty-gettext/copyright
/usr/share/doc/smarty-gettext/changelog.gz
/usr/share/doc/smarty-gettext/README.gz
/usr/share/doc/smarty-gettext/changelog.Debian.gz
/usr/bin
/usr/bin/tsmarty2c
/usr/bin/tsmarty2c.php

Fixeu-vos que s'instal·lar com un plugin de Smarty (carpeta) /usr/share/php/smarty/libs/plugins).

Com funciona?

Hi ha una script de PHP per executar per línia d'ordres anomenat tsmarty2c.php que forma part de la llibreria smarty-gettext. Suposant que heu instal·lat la llibreria smarty-gettext a la carpeta lib de la vostra aplicació:

./libs/smarty-gettext/tsmarty2c.php

A la mateixa carpeta teniu un README que explica com s'ha d'utilitzar:

./libs/smarty-gettext/README

Podeu crear un script a l'arrel de la vostra aplicació que s'encarregui d'actualitzar els locales:

$ sudo joe ./updateLocales.sh

#!/bin/bash
 #Smarty gettext
 php libs/smarty-gettext/tsmarty2c.php smarty/templates > smarty_messages.c
 
 #Extract text from smarty and php code
 xgettext --package-name=webfaltes --package-version 1.0 [email protected] -kT_ngettext:1,2 -kT_ -o messages_new.po smarty_messages.c *.php includes/*.php javascript/calendar.php
 
 #Establir par�metres de la plantilla:
 sed -i s/SOME\ DESCRIPTIVE\ TITLE/Webfaltes\ po\ file/ messages_new.po
 sed -i s/FIRST\ AUTHOR/Sergi\ Tur/ messages_new.po
 sed -i s/YEAR/2009/ messages_new.po
 sed -i s/THE\ PACKAGE\'S\ COPYRIGHT\ HOLDER/Sergi\ Tur\ Badenas/ messages_new.po
 sed -i s/PACKAGE/webfaltes/ messages_new.po
 sed -i s/charset=CHARSET/charset=UTF-8/ messages_new.po
 sed -i s/FULL\ NAME/Sergi\ Tur/ messages_new.po
 sed -i s/[email protected]/[email protected]/ messages_new.po
 
 mv messages_new.po messages_new.pot
 
 #Message init is not useful here
 #msginit -o messages_new.po 
 
 CATALAN_PO_FILE=locales/ca_ES/LC_MESSAGES/messages.po
 SPANISH_PO_FILE=locales/es_ES/LC_MESSAGES/messages.po
 ENGLISH_PO_FILE=locales/en_US/LC_MESSAGES/messages.po
 
 #Catalan
 if [ -f $CATALAN_PO_FILE ];
 then
  echo "Updating $CATALAN_PO_FILE..."
 msgmerge -v $CATALAN_PO_FILE messages_new.pot -U
 else
 echo "Creating new file $CATALAN_PO_FILE..."
 cp messages_new.pot $CATALAN_PO_FILE
 fi
 
 #Spanish
 if [ -f $SPANISH_PO_FILE ];
 then
 echo "Updating $SPANISH_PO_FILE..."
 msgmerge -v $SPANISH_PO_FILE messages_new.pot -U
 else
 echo "Creating new file $SPANISH_PO_FILE..."
 cp messages_new.pot $SPANISH_PO_FILE
 fi
 
 #English
 if [ -f $ENGLISH_PO_FILE ];
 then
 echo "Updating $ENGLISH_PO_FILE..."
 msgmerge -v $ENGLISH_PO_FILE messages_new.pot -U
 else
 echo "Creating new file $ENGLISH_PO_FILE..."
 cp messages_new.pot $ENGLISH_PO_FILE
 fi
 
 echo "Now you can translate po files..."
 
 #Compile
 #msgfmt -v -c --statistics -o locales/ca_ES/LC_MESSAGES/messages.mo locales/ca_ES/LC_MESSAGES/messages.po
 #msgfmt -v -c --statistics -o locales/es_ES/LC_MESSAGES/messages.mo locales/es_ES/LC_MESSAGES/messages.po
 #msgfmt -v -c --statistics -o locales/en_US/LC_MESSAGES/messages.mo locales/en_US/LC_MESSAGES/messages.po

Troubleshooting. Resol·lució de problemes

unknown tag t. Smarty versió 3

Si us dona l'error:

$ sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
[Sat Jul 28 12:29:12 2012] [error] [client 109.69.15.146] PHP Fatal error: Uncaught exception 'SmartyCompilerException' with message 'Syntax Error in template "/usr/share/webfaltes/smarty/templates/identifica.tpl" on line 45 
"<fieldset><legend>{t}User autentication{/t}</legend>" unknown tag "t"' in /usr/share/php/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:656\nStack trace:\n#0 /usr/share/php/smarty3/sysplugins 
/smarty_internal_templatecompilerbase.php(441): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error('unknown tag "t"', 45)\n#1 /usr/share/php/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(2397): 
Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTag('t', Array)\n#2 /usr/share/php/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(3095): Smarty_Internal_Templateparser->yy_r37()\n#3 /usr/share/php/smarty3/sysplugins
/smarty_internal_templateparser.php(3195): Smarty_Internal_Templateparser->yy_reduce(37)\n#4 /usr/share/php/smarty3/sysplugins/smarty_internal_smartytemplatecompiler.php(105): Smarty_Internal_Templateparser->doParse(10, 'User in 
/usr/share/php/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 656

El problema és que el paquet instal·la el plugin per a la versio 2 d'smarty. La sol·lució és:

$ cd /usr/share/php/smarty3/plugins
$ sudo ln -s /usr/share/php/smarty/libs/plugins/block.t.php .


Vegeu també

Enllaços externs