IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Si executeu:

$ whereis tracert
tracert: /usr/bin/tracert.db /usr/bin/tracert /usr/share/man/man8/tracert.8.gz

i

$ dpkg -S /usr/bin/tracert.db
traceroute: /usr/bin/tracert.db

Com podeu veure és un ordre proporcionada pel mateix paquet que proporciona traceroute. De fet:

$% ls -la /usr/bin/tracert.db
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2009-12-22 15:27 /usr/bin/tracert.db -> traceroute.db

Tracert és un enllaç simbòlic a traceroute. Podria doncs semblar que són exctament la mateixa ordre però si executeu

$ tracert www.google.com
The specified type of tracerouting is allowed for superuser only

En canvi ?????????????????????? :

$ traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (209.85.227.99), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Livebox-D5AC (192.168.111.1)  1.125 ms  1.617 ms  2.333 ms^C

Si executeu:

$ sudo tracert www.google.com

Si consulteu el manual:

$ man tracert

S'obrirà el manual de traceroute.

Vegeu també