IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

$ tracepath -n www.google.com
 1: 192.168.111.24  0.152ms pmtu 1500
 1: 192.168.111.1   1.596ms 
 1: 192.168.111.1   1.447ms 
 2: 192.168.111.1   4.315ms pmtu 1492
 2: no reply
 3: no reply
 4: no reply
 5: no reply

És similar a traceroute però utilitza els MTU. Consulteu el manual:

$ man tracepath

Vegeu també