IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

El tipus de servei (Type of Services o ToS) és un byte de la capçalera del protocol IPv4 (vegeu capçalera IP) que ha tingut múltiples propòsits durant la història del protocol IP, hi ha estat definit de formes diferents per fins a 5 RFCs diferents (RFC 791, RFC 1122, RFC 1349, RFC 2474 i RFC 3168).

El byte ToS s'utilitza per proveir d'un cert nivell de Quality of Service (QoS) inclús si la xarxa està congestionada amb altre trànsit.

La definició del ToS és:

Es pot dividir en 5 subcamps:

0 1 2 3 4 5 6 7
Precedence D T R ECN field
0 = Most Significant Bit; 7 = Least Significant Bit.

Els 3 bits precedents (bits 0, 1 i 2) tenen un valor de 0 a 7 i s'utilitzen per a indicar la importància del paquet. El valor per defecte és 0 (mínima importància)

Els bits 3, 4 i 5 representen el següent:

  • D: Es demana tenir un retard baix.
  • T: Es demana un throughput alt.
  • R: Es demana una fiabilitat alta.

Que funcioni correctament o no el byte ToS depèn de si els encaminador suporten aquest camp o no. En el futur s'espera que tots els encaminadors ho implementin obligatòriament però actualment (2009) és només una recomanació.

Als routers, per cada ruta possible es manté una valor de ToS a la taula de rutes. Les rutes que el router "aprèn" a través d'un protocol que no suporta ToS se'ls hi assigna un ToS de zero.

El ToS influeix en com els encaminadors escolleixen una ruta de la següent manera:

  • El router busca totes les rutes a la seva/seves taula/es de rutes.
  • Si troba rutes que tinguin exactament el mateix ToS que el que demana el paquet aleshores s'utilitzar una d'aquestes rutes (la de millor mètrica)
  • Si no és així es torna a repetir el procés per totes les rutes excepte les que tenen ToS zero.
  • Si no es troba cap ruta, el ruter tira el paquet per que la destinació és inabastable (retorna un ]]ICMP]] Destination Unreachable error).

/etc/iproute2/rt_dsfield

$ cat /etc/iproute2/rt_dsfield
0x00	default
0x10	lowdelay
0x08	throughput
0x04	reliability
# This value overlap with ECT, do not use it!
0x02	mincost
# These values seems do not want to die, Cisco likes them by a strange reason.
0x20	priority
0x40	immediate
0x60	flash
0x80	flash-override
0xa0	critical
0xc0	internet
0xe0	network
# Newer RFC2597 values
0x28	AF11
0x30	AF12
0x38	AF13
0x48	AF21
0x50	AF22
0x58	AF23
0x68	AF31
0x70	AF32
0x78	AF33
0x88	AF41
0x90	AF42
0x98	AF43

Vegeu també

Enllaços externs