IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Ubuntu & Debian Family

La comanda és tmpreaper en comptes de tmpwatch i el funcionament és molt similar.

Instal·lació

$ sudo apt-get install tmpreaper
| Please first read README.security                                                      │  
 │                                                                       │  
 │ Before running tmpreaper for the first time, please read the file /usr/share/doc/tmpreaper/README.security.gz, e.g. with zless. Therein is  │  
 │ contained a discussion of possible ways that usage of tmpreaper may be insecure.                               │  
 │                                                                       │  
 │ If after that you still want tmpreaper to run, please edit /etc/tmpreaper.conf and remove the line:                     │  
 │                                                                       │  
 │ echo "Please read /usr/share/doc/tmpreaper/README.security.gz first.";                                   │  
 │ exit 0 

Fitxers instal·lats

$ dpkg -L tmpreaper
/.
/etc
/etc/cron.daily
/etc/cron.daily/tmpreaper
/etc/tmpreaper.conf
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/tmpreaper
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/tmpreaper
/usr/share/doc/tmpreaper/copyright
/usr/share/doc/tmpreaper/changelog.gz
/usr/share/doc/tmpreaper/README.security.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man5
/usr/share/man/man5/tmpreaper.conf.5.gz
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/tmpreaper.8.gz 

Ús

Mode test:

$ tmpreaper --test 30d /linux2/backups/mysql
(PID 24073) Pretending to clean up directory `/linux2/backups/mysql'.
Pretending to remove file `/linux2/backups/mysql/wikidb_privada_20141201.sql'.
Pretending to remove file `/linux2/backups/mysql/moodle_20141104.sql'.
Pretending to remove file `/linux2/backups/mysql/moodle_20141120.sql'.
Pretending to remove file `/linux2/backups/mysql/moodle_20141129.sql'.
Pretending to remove file `/linux2/backups/mysql/moodle_20141228.sql'.
...

Mode real:

$ sudo tmpreaper 30d /linux2/backups/mysql

Millor el mode verbose:

$ sudo tmpreaper --verbose 20d /linux2/backups/mysql
Removing file `/linux2/backups/mysql/wikidb_20141213.sql'. 
Removing file `/linux2/backups/mysql/moodle_20141216.sql' . 
Removing file `/linux2/backups/mysql/wikidb_privada_20141217.sql'.

Exemple

Manteniment de còpies de seguretat automatitzades

Tinc un script automatitzant les tasques de còpia de seguretat amb cron:

$ cat /etc/cron.d/mysql_backup 
0 4 * * * root /etc/backups/scripts/mysql_backup.sh > /linux2/backups/logs/mysql_backups.log 2>&1

Cada nit a les 4 de la nit:

https://gist.github.com/acacha/b2cbe3a8508a375ebf34
 #!/bin/sh
 #CÒPIA DE SEGURETAT BASE DE DADES MEDIAWIKI
 inici=`date`
 dia=`date "+%Y%m%d"`
 mysql_backups_folder="/linux2/backups/mysql"
 echo "##################################################################################"
 echo "Executant còpia de base de dades (mysqldump) de mediawiki. Inici: $inici"
 echo "##################################################################################"
 echo "Time:"
 time mysqldump --user=backups --password=PASSWORD wikidb > $mysql_backups_folder/wikidb_$dia.sql
 final=`date`
 echo "##################################################################################"
 echo "Acabada la còpia de seguretat. Final: $final"
 echo "##################################################################################"
 echo ""
 
 #CÒPIA DE SEGURETAT BASE DE DADES MOODLE
 inici=`date`
 echo "##################################################################################"
 echo "Executant còpia de base de dades (mysqldump) de moodle. Inici: $inici"
 echo "##################################################################################"
 echo "Time:"
 time mysqldump --user=backups --password=PASSWORD moodle > $mysql_backups_folder/moodle_$dia.sql
 final=`date`
 echo "##################################################################################"
 echo "Acabada la còpia de seguretat. Final: $final"          
 echo "##################################################################################" 
 echo ""
 
 echo "Carpeta $mysql_backups_folder:" 
 ls -lah $mysql_backups_folder


Vegeu també

Enllaços externs