IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

Objectiu

L'objectiu de les estacions de treball virtuals de prova és de servir de banc de proves per tal de poder provar les configuracions dels servidors i els corresponents serveis de xarxa que ofereixen en estacions de treball reals.

Les característiques de les estacions són:

 • Màquines virtuals instal·lades als servidors Proxmox de centre. Accessibles via web mitjançant la consola de Proxmox, però també amb eines d'accés remot com LogMeIn o TeamViewer
 • Es poden connectar a les diferents xarxes físiques (VLANs) modificant el bridge del servidor Proxmox al qual s'associa la màquina virtual.
 • Múltiples sistemes operatius:
 • Ubuntu
 • Windows:
 • Windows XP:
 • Windows 7:

Configuració de la xarxa

Per tal d'obtenir un millor rendiment, es pot instal·lar els drivers paravirtualitzats (virtio) a les màquines virtuals Windows. Els de WXP poden servir per a Windows 2003 Server, els de Windows 7 poden ser utilitzats per a Windows 2008r2 Server.

Passos a seguir:

 • Descarregar la iso de http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/virtio-win/latest/images/bin/virtio-win-0.1-22.iso .
 • Fer l'upload de la iso des del nostre equip al storage del proxmox.
 • Aturar la màquina virtual i canviar la tarja de xarxa a "virtio".
 • A la pestanya de hardware de la màquina virtual, associar la iso del driver a la unitat cdrom/dvd.
 • Iniciar la màquina virtual.
 • En aquest moment el Windows detecta un nou dispositiu, i apareix l'assistent d'instl·lació de nou hardware, cal instalar el driver de forma manual, indicant la ubicació de cerca, en el nostre cas el dispositiu cdrom, que ja apareix seleccionat per de fecte, i al qual hem associat la iso del driver descarregada. Durant la instalació apareix un missatge que ens diu que el driver no està signat, continuar igualment.

Característiques de les màquines

Ubuntu

Que cal instal·lar?

Windows

Com utilitzar les màquines?

L'objectiu de les estacions de treball no es estar executant-se contínuament ja que no han de donar cap servei. La idea és que els administradors puguin executar temporalment aquestes estacions de treball per a realitzar proves de configuració o per a connectar-se remotament a la xarxa del centre com si estiguessin allà mateix a una estació de treball real.

IMPORTANT: Per tant, és recomanable no deixar les màquines de proves en funcionament quan no s'utilitzen, ja que consumeixen recursos del servidor. En tot cas es poden deixar en estat "suspès"


Vegeu també