IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Javascript

ES6

Vegeu template literals

const person = {
  name: 'Wes',
  job: 'Web Developer',
  city: 'Hamilton',
  bio: 'Wes is a really cool guy that loves to teach web development!'
}

// And then create our markup:
const markup = `
 <div class="person">
  <h2>
    ${person.name}
  </h2>
  <p class="location">${person.location}</p>
  <p class="bio">${person.bio}</p>
 </div>
`;

document.body.innerHTML = markup;

Recursos:

PHP

Vegeu Laravel Blade