IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web Telegram

Laravel

https://laravel-news.com/telegram-notification-channels

Demo

https://demo2.codingo.me/send https://tuts.codingo.me/using-telegram-messenger-for-laravel-application-notifications https://github.com/codingo-me/telegram-laravel

Notifications

https://github.com/laravel-notification-channels/telegram

Chat ID

@RawDataBot

Aquest bot és molt interessant perquè el podeu afegir a qulsevol grup o canal i dona tota la informació del grup en format JSON inclòs el chat_id tant per grups privats com per grups públics.

API

https://core.telegram.org/bots