IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Tasca APT YUM
Fitxer de configuració del repositoris /etc/apt/sources.list /etc/yum.conf
Instal·lar un paquet apt-get install nom_paquet yum install nom_paquet
Eliminar un paquet apt-get remove nom_del_paquet yum remove nom_del_paquet
Buscar un paquet apt-cache search nom_paquet yum install nom_paquet
Actualitzar la base de dades de paquets apt-get update yum ho fa cada cop que s'executa (més lent). Es pot utilitzar la opció -C per evitar-ho.
Mostrar informació d'un paquet que no està instal·lat apt-cache show nom_del_paquet yum list nom_del_paquet
Mostrar informació d'un paquet que està instal·lat apt-cache show nom_del_paquet yum info nom_del_paquet
Comprovar si hi ha actualitzacions apt-get -s upgrade o apt-get -s dist-upgrade yum check-update
Actualitzar els paquets del sistema apt-get upgrade yum update
Actualitzar tot el sistema apt-get dist-upgrade yum upgrade
Eliminar els paquets de la cache local apt-get clean yum clean packages

IMPORTANT: Noteu la important diferencia entre la opció update a yum i a apt.

Vegeu també


Enllaços externs