IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

La comanda tasksel permet instal·lar tasques en un sistema Debian o derivats (p. ex. Ubuntu)

Funcionament

$ tasksel

Tasksel.png

Consulteu també:

Synaptic#Paquets_per_tasques_.28tasksel.29._Com_instal.C2.B7lar_aplicacions_com_un_Servidor_de_DNS.2C_LAMP.2C_KDE...

L'ordre tasksel es proporcionada per un paquet del mateix nom:

$ whereis tasksel
tasksel: /usr/bin/tasksel /usr/lib/tasksel /usr/share/tasksel /usr/share/man/man8/tasksel.8.gz
$ dpkg -S /usr/bin/tasksel
tasksel: /usr/bin/tasksel

Com consultar les tasques disponibles

$ tasksel --list-tasks
u server	Basic Ubuntu server
u eucalyptus-simple-cluster	Cloud computing cluster
u eucalyptus-node	Cloud computing node
u dns-server	DNS server
u edubuntu-server	Edubuntu server
i lamp-server	LAMP server
u mail-server	Mail server
i openssh-server	OpenSSH server
u  postgresql-server	PostgreSQL database
i print-server	Print server
u samba-server	Samba file server
u tomcat-server	Tomcat Java server
u uec	Ubuntu Enterprise Cloud (instance)
u virt-host	Virtual Machine host
u ubuntustudio-graphics	2D/3D creation and editing suite
u ubuntustudio-audio	Audio creation and editing suite
u edubuntu-desktop-kde	Edubuntu KDE desktop
u edubuntu-desktop-gnome	Edubuntu desktop
u kubuntu-desktop	Kubuntu desktop
u kubuntu-netbook	Kubuntu netbook
u ubuntustudio-audio-plugins	LADSPA and DSSI audio plugins
u ubuntustudio-font-meta	Large selection of font packages
u mythbuntu-desktop	Mythbuntu additional roles
u mythbuntu-frontend	Mythbuntu frontend
u mythbuntu-backend-master	Mythbuntu master backend
u mythbuntu-backend-slave	Mythbuntu slave backend
u mobile-mid	Ubuntu MID edition
u ubuntu-netbook-remix	Ubuntu Netbook Remix
i ubuntu-desktop	Ubuntu desktop
u ubuntustudio-video	Video creation and editing suite
u xubuntu-desktop	Xubuntu desktop
u edubuntu-dvd-live	Edubuntu live DVD
u kubuntu-netbook-live	Kubuntu Netbook Edition live CD
u kubuntu-live	Kubuntu live CD
u kubuntu-dvd-live	Kubuntu live DVD
u mythbuntu-live	Mythbuntu live CD
u mobile-live	Ubuntu MID live environment
u unr-live	Ubuntu Netbook Remix live environment
u ubuntu-live	Ubuntu live CD
u ubuntu-dvd-live	Ubuntu live DVD
u xubuntu-live	Xubuntu live CD
u manual	Manual package selection

==

Manual

$ man tasksel

La sintaxi és:

$ tasksel install <task>
$ tasksel remove <task>
$ tasksel [options]

Les opcions possibles són:

  • -t, --test: test mode; don't actually install or remove packeges
  • --new-install: automatically select some tasks without even displaying them to the user; default other tasks to on; used during new Debian installs.
  • --list-tasks: list on stdout the tasks that would be displayed in the tasksel interface
  • --task-packages task: lists on stdout the packages that are available and part of the given task. Note that this option may be given more than once.
  • --task-desc task: outputs the extended description of the given task. Note that this option may be given more than once.
  • --debconf-apt-from waypoint: Start the debconf-apt-progress bar here.
  • --debconf-apt-to waypoint: End the debconf-apt-progress bar here.
  • --debconf-apt-progress options: Pass the specified options to the debconf-apt-progress command that tasksel runs. These will be appended to any --from and --to options constructed by tasksel itself based on --debconf-apt-from and --debconf-apt-to options.


Vegeu també