IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

31 de Juliol de 2013

Aplicació per a gestió d'entitats?

Gestió de persones:

 • legalId: P.ex. DNI/Passaport/NIE
 • legalIdType:
 • markedForDeletion
 • markedForDeletionDate
 • entryDate
 • manualEntryDate
 • last_update
 • manualLast_update
 • alias? Similar a Shortname
 • description

Gestió d'identificadors legals

 • Id

Anterior

2 ASIX:

 • Mirror ubuntu
 • Ap aula 20.4
 • Calendari compartit Google Apps
 • inventari de dispositius de xarxa

POP

 • Conversors DVI/VGA per als servers i poder connectar el commutador KVM
 • Cables llum curs de SAI a PC
 • Cables Amposta
 • Latiguillo fibra petit (no SX)

Antics

Setembre 2011

 • Muntatge guifi Reguers
 • Muntatge guifi Institut Tortosa. Configuració de la connexió directa/VPN
 • Configurar impressora casa
 • Racks pared, demanar. Switch gestionable + switch no gestionable, comprar
 • Supernode guifi Institut
 • HTC robatori

Institut de l'Ebre:

 • Formació:
 • Actualització de servidors
 • Arrancar màquines virtuals de Xen
 • Fotos Gosa
 • Formació programació PHP
 • Comprar commutadors KVM. Un de doble.

Aplicacions TODO List