IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

El nom de TFTP prové de Trivial File Transfer Protocol server. Vegeu també FTP

És utilitzat principalment per serveis com l'arrancada de xarxa amb PXE.

Servidor tftp-hpa

Instal·lació

A ubuntu s'instal·la amb:

$ sudo apt-get install tftpd-hpa

Ports

Compte que el port de TFTP no és l'habitual de FTP!

$ cat /etc/services | grep tftp
tftp		69/udp

A més observeu com funciona amb UDP i no pas amb TCP

Fitxers instal·lats

$ dpkg -L tftpd-hpa | more
/.
/var
/var/lib
/var/lib/tftpboot
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/in.tftpd
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/in.tftpd.8.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/tftpd-hpa
/usr/share/doc/tftpd-hpa/README
/usr/share/doc/tftpd-hpa/README.security
/usr/share/doc/tftpd-hpa/copyright
/usr/share/doc/tftpd-hpa/changelog.gz
/usr/share/doc/tftpd-hpa/changelog.Debian.gz
/etc
/etc/default
/etc/default/tftpd-hpa
/etc/init.d
/etc/init.d/tftpd-hpa
/usr/share/man/man8/tftpd.8.gz

Control del servei. /etc/init.d/tftpd-hpa

$ sudo /etc/init.d/tftpd-hpa 
Usage: /etc/init.d/tftpd-hpa {start|stop|restart|force-reload}

Configuració

Per indicar a on estan els fitxers del servidor, s'utilitza el fitxer /etc/default/tftpd-hpa:

$ cat /etc/default/tftpd-hpa
#Defaults for tftpd-hpa
RUN_DAEMON="no"
OPTIONS="-l -s /var/lib/tftpboot"

En el cas de DRBL/Clonezilla és modificar aquest fitxer de la següent forma:

$ cat /etc/default/tftpd-hpa 
RUN_DAEMON="yes"
OPTIONS="-l -s /tftpboot/nbi_img"

Altres aplicacions que també modifiquen aquesta configuració són FAI o FOG

Instal·lar TFTP per a l'arrancada de xarxa

Consulteu:

Arrancada_de_xarxa#Instal.C2.B7laci.C3.B3_des_de_zero_a_Ubuntu

Depurar TFTP

Observar el fitxers/paquets que es descarreguen per TFTP amb tcpdump

Al servidor executeu:

$ sudo tcpdump -n -i eth0 udp
...
19:06:37.845231 IP 192.168.1.6.2070 > 192.168.1.5.69: 27 RRQ "pxelinux.0" octet tsize 0 
...
19:06:38.067737 IP 192.168.1.6.57089 > 192.168.1.5.69: 79 RRQ "pxelinux.cfg/ea3dac73-8b9f-43c2-a373-e0eaae745503" oc   
19:06:38.072991 IP 192.168.1.5.50992 > 192.168.1.6.57089: UDP, length 19
19:06:38.087641 IP 192.168.1.6.57090 > 192.168.1.5.69: 63 RRQ "pxelinux.cfg/01-08-00-27-40-3e-fb" octet tsize 0 blks  
19:06:38.094438 IP 192.168.1.5.47284 > 192.168.1.6.57090: UDP, length 19
19:06:38.108553 IP 192.168.1.6.57091 > 192.168.1.5.69: 51 RRQ "pxelinux.cfg/C0A80106" octet tsize 0 blksize 1408 
19:06:38.120201 IP 192.168.1.5.57827 > 192.168.1.6.57091: UDP, length 19
19:06:38.137687 IP 192.168.1.6.57092 > 192.168.1.5.69: 50 RRQ "pxelinux.cfg/C0A8010" octet tsize 0 blksize 1408 
19:06:38.157409 IP 192.168.1.5.39699 > 192.168.1.6.57092: UDP, length 19
19:06:38.178253 IP 192.168.1.6.57093 > 192.168.1.5.69: 49 RRQ "pxelinux.cfg/C0A801" octet tsize 0 blksize 1408 
19:06:38.183774 IP 192.168.1.5.32852 > 192.168.1.6.57093: UDP, length 19
19:06:38.196785 IP 192.168.1.6.57094 > 192.168.1.5.69: 48 RRQ "pxelinux.cfg/C0A80" octet tsize 0 blksize 1408
19:06:38.214962 IP 192.168.1.5.47281 > 192.168.1.6.57094: UDP, length 19
19:06:38.227059 IP 192.168.1.6.57095 > 192.168.1.5.69: 47 RRQ "pxelinux.cfg/C0A8" octet tsize 0 blksize 1408
19:06:38.246079 IP 192.168.1.5.34443 > 192.168.1.6.57095: UDP, length 19
19:06:38.261349 IP 192.168.1.6.57096 > 192.168.1.5.69: 46 RRQ "pxelinux.cfg/C0A" octet tsize 0 blksize 1408
19:06:38.268648 IP 192.168.1.5.58588 > 192.168.1.6.57096: UDP, length 19
19:06:38.285007 IP 192.168.1.6.57097 > 192.168.1.5.69: 45 RRQ "pxelinux.cfg/C0" octet tsize 0 blksize 1408
19:06:38.300060 IP 192.168.1.5.45730 > 192.168.1.6.57097: UDP, length 19
19:06:38.317366 IP 192.168.1.6.57098 > 192.168.1.5.69: 44 RRQ "pxelinux.cfg/C" octet tsize 0 blksize 1408
19:06:38.357632 IP 192.168.1.5.49595 > 192.168.1.6.57098: UDP, length 19
19:06:38.369693 IP 192.168.1.6.57099 > 192.168.1.5.69: 50 RRQ "pxelinux.cfg/default" octet tsize 0 blksize 1408 
...
19:06:39.724094 IP 192.168.1.6.57102 > 192.168.1.5.69: 40 RRQ "drblwp.png" octet tsize 0 blksize 1408 

I podreu observar les peticions de fitxers que fa el client.

Amb DRBL també es poden observar els fitxers durant la càrrega des de xarxa del client (captura de pantalla obtinguda amb la pausa - tecla Ctrl dret+p - de VirtualBox):

PXEBootClient1.png

Altres servidors

tftpd

$ sudo apt-get install tftpd

Client tftp-hpa

Instal·lació

Per instal·lar el client:

$ sudo apt-get install tftp-hpa

Fitxers instal·lats

$ dpkg -L tftp-hpa 
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/tftp
 /usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/tftp.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/tftp-hpa
/usr/share/doc/tftp-hpa/README
/usr/share/doc/tftp-hpa/README.Debian
/usr/share/doc/tftp-hpa/copyright
/usr/share/doc/tftp-hpa/changelog.gz
/usr/share/doc/tftp-hpa/changelog.Debian.gz

Exemples d'ús

TODO

Vegeu també

Enllaços externs