IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

SWAT és una aplicació web que ens permet configurar Samba gràficament. Funciona amb inetd. Per instal·lar inetd a Ubuntu:

$ sudo apt-get install netkit-inetd

Per instal·lar SWAT:

$ sudo apt-get install swat

Un cop instal·lat hem d'obrir en un navegador la següent URL:

http://localhost:901

I introduir l'usuari i la contrasenya d'administració.

SWAT ens proporciona les següents opcions de configuració:

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SambasobreLDAP, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: Sessio5.pdf,AutenticacioiAutoritzacionsLinux.pdf
Repositori SVN: https://[email protected]n.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/SambaSobreLDAP
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal

SWATCabecera.jpg

Utilitzar SSL amb SWAT

Primer cal crear un certificat SSL.


Podeu veure més exemples de creació de certificats a l'article sobre Ldap i a l'article d'Apache.

Després cal dir a inetd que no executi Swat

I finalment crear un tunnel amb stunnel:

$ sudo stunnel -p /etc/stunnel/stunnel.pem -d 901 -l /usr/local/samba/bin/swat swat 

Recursos:

No arrancar swat a l'inici

Arrancar swat implicitament

Recursos