IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Definició

State commonly refers to either the present condition of a system or entity...

El programes informàtics emagatzemen informació a les variables. El contingut d'aquestes variables en un cert punt d'execució de l'aplicació és l'estat de l'aplicació.

  • Imperative programming: és un paradigma de programació (una forma de dissenyar un llenguatge de programació) que descriu el programa en termes de l'estat del programa i les ordres que modifiquen aquest estat.
  • Declarative programming: són els llenguatge que descriuen/declaren els resultats desitjats però no especifiquen directament les operacions/modificacions que es fa a l'estat del programa.

Protocols:

TODO: A more specialized definition of state is used in some computer programs that operate serially (sequentially) on streams of data, such as parsers, firewalls, communication protocols and encryption programs. Serial programs operate on the incoming data characters or packets sequentially, one at a time. In some of these programs, information about previous data characters or packets received is stored in variables and used to affect the processing of the current character or packet. This is called a "stateful protocol" and the data carried over from the previous processing cycle is called the "state". In others, the program has no information about the previous data stream and starts "fresh" with each data input; this is called a "stateless protocol".

Recursos:

https://en.wikipedia.org/wiki/State_(computer_science)#Program_state

Stateless

Sistema sense estat com per exemple el protocol UDP o HTTP

Stateful

Sistema amb estat com per exemple TCP

Finite State Machine

Finite State Machine

PHP

http://yohan.giarel.li/Finite/

Audit Trail

Audit trail

Permet auditar i portar un control del camí (trail) que han seguit els estats a un recurs

Laravel

Shared state

Vegeu Shared state

Vegeu també

Enllaços externs