IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Els source map són la solució per aconseguir que el codi de front-end/client side (per exemple Javascript i CSS) encara sigui llegible i debugable després de ser combinat, minimitzat, browserificat (vegeu Browserify) i sense que això afecti al rendiment (és a dir continui minimitzat i combinat)

Un source map proporciona un mapeig del codi dins dun fitxer comprimit que permet tornar a la posició inicial al fitxer amb el codi font. Això permet que amb l'ajuda d'una petita eina (la qual està integrada de sèrie en els navegadors moderns) puguem tornar al codi font original per depurar.

Suport als navegadors

tant Firefox com Chrome i eines com Firebug suporten source maps. Vegeu captures de pantalla:

enable-source-maps.png
enable-source-maps_ff.png

Com funciona?

Llegiu:

http://blog.teamtreehouse.com/introduction-source-maps

Bàsicament al entregar un fitxer minificat la petició HTTP té un header amb el source map que permet recuperar el codi font:

X-SourceMap: /path/to/script.js.map

Exorcist

Extreu els source maps d'un stream a un fitxer apart.

Resources

Vegeu també

Enllaços externs