IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Central Repository:

http://central.sonatype.org/

Open Source Software Repository Hosting (OSSRH)

Open Source Software Repository Hosting (OSSRH)

Recursos:


Sonatype nexus

Sonatype nexus és una eina per gestionar el repositori. Podeu trobar la pàgina web a:

http://www.sonatype.com/nexus


Exemple publicació a Maven Central

Cal donar-se d'alta a:

https://issues.sonatype.org/secure/Signup!default.jspa

Sonatype utilitza JIRA com a gestor d'incidències

https://github.com/Nimrodda/WizarDroid/blob/develop/wizardroid/build.gradle

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs