IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

  • Servidor:

ELS USUARIS I CONTRASENYES DEL SERVIDOR ESTÀN COMPARTITS AL DROPBOX DEL GRUP.

PER CONNECTAR-MOS AL SERVIDOR PEL SERVEI SSH, TINDREM DE ENTRAR PEL PORT 222 AMB LA SEGÜENT COMANDA: ssh [email protected]

Treball en equip

Contribuïdors

alumnes

  • TODO Poseu enllaç a la vostra pàgina personal a la wiki.

Vegeu també

Projecte INS Les Planes Santa Barbara

Pressupost del Servidor

Pressupost cortega lesplanes.jpg

Instal·lació ubuntu server 10.10

INS_Les_Planes/_Instal·lació_Ubuntu_Server_10.10

Configuració

  • El primer que hem fet a sigut configurar el proxy del servidor.
  • Per configurar-lo em anat al fitxer:
/etc/bash.bashrc
  • On hem afegit el següent contingut al final del fitxer:
Ins lesplanes.png
  • Un cop modificat el proxy del servidor configurarem les xarxes (eth0,eth1).

eth0

  • La targeta eth0 la posarem amb dhcp i li canviem el nom per internet.

eth1

  • I la targeta eth1 la posarem estàtica amb la @ip 192.168.59.1 i màscara 255.255.255.0 i li direm intranet.
Ins lesplanes2.png
  • Veiem que el servidor ja té configurades les xarxes:
Inslesplanes3.png
Inslesplanes4.png

Instal·lació Gosa

Instal·lació LDAP

Servidor de replica Ldap

Instal·lació DNS

Instal·lació NTP (Hora del servidor)

Servidor SSH. Canviar el port SSH des de les interfícies d'Internet

Iperf

Instal·lació DHCP

Instal·lació mediawiki

Instal·lació samba amb LDAP

Instal·lació OCSInventory

Instal·lació Joomla

Instal·lació Moodle

Instal·lació CUPS

Instal·lació squid3

Iptables

Taula de rutes

Certificat SSL

Usuaris Guifi amb autenticació + LDAP

Configuració dels trastos