IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introduction

Pros and Cons

Server-side pros:

 • Search engines can crawl the site for better SEO.
 • The initial page load is faster.
 • Great for static sites.

Server-side cons:

 • Frequent server requests.
 • An overall slow page rendering.
 • Full page reloads.
 • Non-rich site interactions.

Client-side pros:

 • Rich site interactions
 • Fast website rendering after the initial load.
 • Great for web applications.
 • Robust selection of JavaScript libraries.

Client-side cons:

 • Low SEO if not implemented correctly.
 • Initial load might require more time.
 • In most cases, requires an external library.

Resources:

S

Client Side Rendering

NOTA: observeu el codi font d'una pàgina web creada utilitzant components Vue: El codi font HTML original té component vue com <Hello/> que no són renderitzats fins que el framework 
de torn (Vue.js per exemple) crea el fitxer HTML . Aquest és el concepte de Client Side Rendering és a dir és el navegador el responsable de renderitzar el document HTML final.

When developers talk about client-side rendering, they’re talking about rendering content in the browser using JavaScript. So instead of getting all of the content from the HTML document itself, you are getting a bare-bones HTML document with a JavaScript file that will render the rest of the site using the browser. This is a relatively new approach to rendering websites, and it didn't really become popular until JavaScript libraries started incorporating it into their style of development. Some notable examples are Vue.js and React.js, which

SSR vs CSR

1*jJkEQpgZ8waQ5P-W5lhxuQ.png

CSR serien les inicials de Client Side Rendering

https://medium.freecodecamp.com/what-exactly-is-client-side-rendering-and-hows-it-different-from-server-side-rendering-bd5c786b340d

Frameworks

Vue.js

https://vuejs.org/v2/guide/ssr.html

Vegeu també

Enllaços externs

https://medium.freecodecamp.com/what-exactly-is-client-side-rendering-and-hows-it-different-from-server-side-rendering-bd5c786b340d