IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Curs: Serveis de xarxa
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/ServeisXarxa
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Fitxers del curs

Es poden trobar als cursos Moodle i també s'hi pot accedir amb SVN:

https://[email protected]/svn/iceupc/ServeisXarxa

L'usuari d'accés és anonymous. La paraula de pas pot ser qualsevol. Fixeu-vos que ja hem proporcionat l'usuari a la URL!

Us podeu descarregar tots els fitxers del curs amb les comandes:

$ sudo apt-get install subversion
$ svn co https://[email protected]/svn/iceupc/ServeisXarxa

El servei de repositori de versions SVN es proveït per la web de projectes, de la farga.cat. La farga és una web amb informació sobre programari lliure i estàndards oberts a Catalunya. La web de projectes utilitza el programari G-forge.

Curs Moodle

L'última versió del curs en format Moodle la trobareu a:


També podeu trobar altres versions als següents Moodles:

Recursos en aquesta wiki

Continguts del curs

Continguts comuns

Realitza la documentació adient per donar suport a l'usuari

Aquest contingut sorgeix sempre en cadascun dels temes. Per aquesta raó en aquest curs el considerarem un contingut comú o transversal que els alumnes han d'anar treballant durant tot el curs. Possiblement una de les millors maneres de treballar la documentació es fen que els alumnes documentin totes les pràctiques i prenguin apunts en un sistema de documentació com pot ser una wiki. El programari mediawiki, utilitzat per allotjar aquest curs, permet realitzar aquesta tasca perfectament,.

Instal·lació de serveis de configuració dinàmica de sistemes

Instal·lació de serveis de configuració dinàmica de sistemes
Nom curt: DHCP Autors: Sergi Tur Badenas
Cicles d'FP: Mòduls/crèdits d'FP:
Unitats formatives/Unitats didàctiques:
Fitxers/Apunts

Aquest són els fitxers:

  • asdasdasd
  • aasdasdasd
Plantilla dels apunts

Aquí la plantilla enllaç wiki

Continguts

Continguts bla bla bla

Continguts del currículum

Continguts SMX:

1.1. Adreça IP, màscara de xarxa, porta d'enllaç.
1.2. DHCP. Rangs, exclusions, concessions i reserves.
1.3. Instal·lació d'un servei DHCP.
1.4. Comprovació del funcionament bàsic.
1.5. Configuració de les assignacions dinàmiques i estàtiques.
1.6. Configuració dels paràmetres de xarxa del client.
1.7. Comprovació del funcionament del DHCP.
1.8. Realització de documentació adient per a donar suport a l'usuari (contingut transversal)

Continguts ASIX:

Contenidos bàsicos de ASIX

Instal·lació de serveis de resolució de noms. DNS

Instal·lació de serveis de transferència de fitxers. FTP

I altres serveis:

  • Sistemes segurs: SSH, SFTP
  • Transferència remota de fitxers: scp, rsync
  • Escriptoris remots (VNC, RDP, FreeNX)

Gestió de serveis de correu electrònic

Gestió de servidors web

Interconnexió de xarxes privades amb xarxes públiques

Gestió d'accés remot

Vegeu també

Enllaços externs