IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Vegeu SeguretatXarxesInformàtiques#Recursos_en_aquesta_wiki

http://www.thefanclub.co.za/how-to/how-secure-ubuntu-1204-lts-server-part-1-basics
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2251_ASIX/ASIX_2251_M11/web/html/index.html

Introducció

Vegeu:

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2251_ASIX/ASIX_2251_M11/web/html/index.html

Seguretat de la informació i de les xarxes

Recursos:

Criptografia

Consulteu els artícles:

Eines de seguretat

Consulteu els articles:

Atacs

Consulteu els articles:

Detectors de rootkits

Consulteu l'article Rootkits.

Sistemes de control de la integritat. IDS. Debsums, Tripwire...

Consulteu l'article Rootkits.

Xarxes privades virtuals

Monitorització

Vegeu també

Recursos