IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Obtenir la llista de MAC d'una màquina

$ ifconfig | grep Ether | awk '{print $5}'
00:30:05:4C:90:1C
00:0D:88:CC:B6:EC
00:0D:88:CC:B6:ED
00:0D:88:CC:B6:EE
00:0D:88:CC:B6:EF
00:0D:88:CC:B4:60
00:0D:88:CC:B4:61
00:0D:88:CC:B4:62
00:0D:88:CC:B4:63
00:0D:88:CC:B4:64
00:0D:88:CC:B4:65
00:0D:88:CC:B4:66
00:0D:88:CC:B4:67

Obtenir les MAC d'un grup de màquines controlades amb DSH

$ dsh -M -g ipcops " ifconfig | grep Ether | awk '{print $5}'"
ipcop1: eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:FF:80:6D 
ipcop1: eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:4F:4E:0E:66:E6 
ipcop2: eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:EE:EB:FB 
ipcop2: eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:46:31:3A:58 
ipcop3: eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:75:B4:3E 
ipcop3: eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:18:A0:47:5C 
ipcop4: eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:65:22:69 
ipcop4: eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0A:CD:01:6B:C9 
ipcop5: eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:1C:81:25:A9 
ipcop5: eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:9B:9F:9C 
ipcop6: ssh: connect to host 192.168.6.2 port 222: No route to host
ipcop7: eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:A7:11:E1 
ipcop7: eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:18:A0:47:52 
ipcop8: eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:FF:80:26 
ipcop8: eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:F9:2C:5C


Obtenir la IP

Totes les ips d'una xarxa

$ ifconfig | grep "inet addr" | awk '{print $2}'

o

$ ifconfig | grep "inet addr" | awk '{print $2}' | cut -d: -f2
192.168.12.188


Només d'una interfície de xarxa:

$ ifconfig eth0 | grep "inet addr" | awk '{print $2}' | cut -d: -f2
192.168.12.188

Amb dsh podem obtenir les IPs de múltiples màquines controlades remotament per SSH:

$ dsh -M -g iescopernic "ifconfig | grep 'inet addr' | awk '{print $2}' "

Obtenir la màscara

$ ifconfig eth0 | grep "Mask" | awk '{print $4}' | cut -d: -f2
255.255.255.0

Obtenir la informació d'una xarxa LAN

$ ipcalc `ifconfig eth0 | grep "Mask" | awk '{print $2}' | cut -d: -f2`/`ifconfig eth0 | grep "Mask" | awk '{print $4}' | cut -d: -f2` 
Address:  192.168.12.188    11000000.10101000.00001100. 10111100
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.12.0/24   11000000.10101000.00001100. 00000000
HostMin:  192.168.12.1     11000000.10101000.00001100. 00000001
HostMax:  192.168.12.254    11000000.10101000.00001100. 11111110
Broadcast: 192.168.12.255    11000000.10101000.00001100. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet


Crear automàticament part fitxer DHCP. Macs i adreces Fixes

#!/bin/bash

j=1;
k=3;
cat MACS | while read MAC
 do
 echo "host pc${j}_aula6 {";
 echo "     hardware ethernet $MAC;";
 echo "     fixed-address 192.168.6.${k};";
 echo "}";
 j=$(($j + 1))
 k=$(($k + 1))
 done 

El fitxer MACS:

$ cat MACS
00:13:8f:bc:70:9d 
00:13:8f:db:85:79 
00:13:8f:bc:6f:94 
00:13:8f:bc:70:79 
00:13:8f:bc:70:85 
00:13:8f:bc:6e:e0 
00:11:2f:1d:6a:11 
00:13:8f:bc:70:a9 
00:13:8f:bc:70:84 
00:13:8f:bc:70:82 
00:13:8f:bc:70:90 
00:13:8f:bc:70:80 
00:13:8f:b4:2c:db 
00:13:8f:bc:70:a5 
00:13:8f:bc:70:7c 
00:13:8f:bc:6b:29