IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Paquet sysstat

Per poder utilitzar sysstat cal instal·lar-lo:

$ sudo apt-get install sysstat

Si volem activar els processos cron per recollir estadístiques a Debian i similars podem:

$ sudo dpkg-reconfigure sysstat

I contestat que sí a la pregunta que ens farà. Això activa els crons:

$ dpkg -L sysstat | grep cron
/usr/share/doc/sysstat/examples/crontab
/etc/cron.daily
/etc/cron.daily/sysstat
/etc/cron.d
/etc/cron.d/sysstat
$ cat /etc/cron.daily/sysstat
#!/bin/sh
# Generate a daily summary of process accounting. Since this will probably
# get kicked off in the morning, it is run against the previous day data. 

# our configuration file
DEFAULT=/etc/default/sysstat
# default settings, overriden in the above file
ENABLED=false
SA2_OPTIONS=""

[ ! -x /usr/lib/sysstat/sa2 ] && exit 0 

# read our config
[ -r "$DEFAULT" ] && . "$DEFAULT" 

[ "$ENABLED" = "true" ] || exit 0

exec /usr/lib/sysstat/sa2 -A $SA2_OPTIONS


$ cat /etc/cron.d/sysstat
# Global variables:
#
# our configuration file
DEFAULT=/etc/default/sysstat
# default setting, overriden in the above file
ENABLED=false
SA1_OPTIONS=""

# Activity reports every 10 minutes everyday
5-55/10 * * * * root [ -x /usr/lib/sysstat/sa1 ] && { [ -r "$DEFAULT" ] && . "$DEFAULT" ; [ "$ENABLED" = "true" ] && exec /usr/lib/sysstat/sa1  
$SA1_OPTIONS 1 1 ; }

# Additional run at 23:59 to rotate the statistics file
59 23 * * * root [ -x /usr/lib/sysstat/sa1 ] && { [ -r "$DEFAULT" ] && . "$DEFAULT" ; [ "$ENABLED" = "true" ] && exec /usr/lib/sysstat/sa1 
$SA1_OPTIONS 60 2 ; }

Comandes

Podeu consultar les comandes que ofereix sysstat amb:

$ dpkg -L sysstat | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/sadf
/usr/bin/iostat
/usr/bin/mpstat
/usr/bin/pidstat
/usr/bin/sar.sysstat

sar i sar.sysstat

Mosta les estadístiques del sistema de 2 formes:

Per intervals de temps

$ sar -u 2

Només 5 cops:

$ sar -u 2 5 

Informació recollida pel sistema

Cal haver abans activats els crons:

$ sar
Linux 2.6.22-14-generic (ubuntu-sala)  01/05/08 

14:01:31    CPU   %user   %nice  %system  %iowait   %steal   %idle
14:05:01    all   37,14   0,01   9,51   3,18   0,00   50,15
14:15:01    all   43,68   0,29   11,03   12,83   0,00   32,17
14:25:01    all   44,43   0,01   10,55   3,44   0,00   41,56
Average:    all   43,03   0,13   10,60   7,39   0,00   38,85

Informació d'una IRQ:

$ sar -I 14 2 10
Linux 2.6.22-14-generic (ubuntu-sala)  01/05/08 

14:28:08     INTR  intr/s
14:28:11      14   0,00
14:28:13      14   0,00
14:28:16      14   0,00

Mostra totes les estadístiques:

$ sar -A | more

sar i sar.sysstat són equivalents:

$ ls -la /usr/bin/sar
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2008-04-17 19:53 /usr/bin/sar -> /etc/alternatives/sar

iostat

Mostra estadístiques d'E/S:

$ iostat
Linux 2.6.22-14-generic (ubuntu-sala)  01/05/08

avg-cpu:  %user  %nice %system %iowait  %steal  %idle
     34,17  0,06  5,71  6,60  0,00  53,46 

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       55,54    359,66   2122,18  6991855  41255497
sdb        1,04    79,83     5,24  1551902   101856

mpstat

Mostra estadístiques de la CPU:

$ mpstat
Linux 2.6.22-14-generic (ubuntu-sala)  01/05/08

14:31:07   CPU  %user  %nice   %sys %iowait   %irq  %soft  %steal  %idle  intr/s
14:31:07   all  34,14  0,06  5,46  6,60  0,10  0,14  0,00  53,50  205,04

pidstat

Mostra les estadístiques dels processos (usos de CPU):

$ sudo pidstat

sadf

Mostra informació recollida per sar:

$ sadf
ubuntu-sala   210   1209643501   all   %user  37,14
ubuntu-sala   210   1209643501   all   %nice  0,01
ubuntu-sala   210   1209643501   all   %system 9,51
ubuntu-sala   210   1209643501   all   %iowait 3,18
ubuntu-sala   210   1209643501   all   %steal 0,00
ubuntu-sala   210   1209643501   all   %idle  50,15
ubuntu-sala   600   1209644101   all   %user  43,68
ubuntu-sala   600   1209644101   all   %nice  0,29
ubuntu-sala   600   1209644101   all   %system 11,03
ubuntu-sala   600   1209644101   all   %iowait 12,83
ubuntu-sala   600   1209644101   all   %steal 0,00
ubuntu-sala   600   1209644101   all   %idle  32,17
ubuntu-sala   601   1209644701   all   %user  44,43
ubuntu-sala   601   1209644701   all   %nice  0,01
ubuntu-sala   601   1209644701   all   %system 10,55
ubuntu-sala   601   1209644701   all   %iowait 3,44
ubuntu-sala   601   1209644701   all   %steal 0,00
ubuntu-sala   601   1209644701   all   %idle  41,56

Paquet acct

Per instal·lar-lo:

$ sudo apt-get install acct

acct és un servei System V i com a tal el podem controlar amb:

$ sudo /etc/init.d/acct 
Usage: /etc/init.d/acct {start|stop|restart|force-reload}

Comandes

$ dpkg -L acct | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/ac
/usr/bin/lastcomm
/usr/sbin
/usr/sbin/dump-utmp
/usr/sbin/dump-acct
/usr/sbin/accton
/usr/sbin/sa

ac

Mostra les estadístiques de temps de connexió d'un usuari

$ ac
    total    11.84

lastcomm

lastcomm Mostra les últimes comandes executades:

$ lastcomm | more

Exemples:

$ sudo lastcomm apt-get
apt-get     S   root   pts/3   1.02 secs Thu Oct 9 20:48
apt-get      F  root   pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:49

o:

$ sudo lastcomm pts/3
sudo       S   sergi  pts/3   0.01 secs Thu Oct 9 20:54
lastcomm     S   root   pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:54
sudo       S   sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:54
lastcomm     S   root   pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:54
sudo       S   sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:54
lastcomm     S   root   pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:54
bash       F  sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:54
lastcomm        sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:50

o

$ sudo lastcomm sergi
sudo       S   sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55
sudo       S   sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55
man          sergi  pts/3   0.02 secs Thu Oct 9 20:55
pager         sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55
nroff         sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55
groff         sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55
grotty         sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55
troff         sergi  pts/3   0.02 secs Thu Oct 9 20:55
tbl          sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55
preconv        sergi  pts/3   0.00 secs Thu Oct 9 20:55

Recursos:

dump-utmp

dump-acct

accton

sa

Mostra els processos executats per un usuari:

$ sa -a | more
  32145   682.15re    3.23cp     0avio    824k
   594   11.15re    1.29cp     0avio   11472k  amarokcollectio
   66    1.45re    0.51cp     0avio   5770k  php
   66    1.28re    0.27cp     0avio   2960k  mrtg
    1    7.55re    0.22cp     0avio    481k  updatedb
    3    2.82re    0.20cp     0avio   1467k  mysql
   132    0.26re    0.12cp     0avio   1347k  apache_processe
   17    0.33re    0.06cp     0avio   2235k  python
   66    5.76re    0.06cp     0avio   1651k  munin-node*
    2    0.18re    0.05cp     0avio   1863k  apt-check

Paquet rwho

Instal·lació:

$ sudo apt-get install rwho

Comanda ruptime

$ ruptime
acacha    up  46+15:47,   4 users, load 0.46, 0.28, 0.35


Comanda rwho

$ rwho
sergi  acacha:pts/4 Jun 4 12:28 :25
sergi  acacha:pts/6 Jun 4 13:23 :25
sergi  acacha:pts/7 Jun 4 13:37