IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Rollup is a next-generation JavaScript module bundler. Author your app or library using ES2015 modules, then efficiently bundle them up into a single file for use in browsers and Node.js – even if you use advanced features like bindings and cycles.

So, like Browserify? Yes, except that the resulting bundle is always smaller than the Browserify or Webpack equivalent, because ES2015 modules are inherently more efficient than CommonJS modules. You can even eliminate unused library code with tree-shaking.

Instal·lació

$ npm install -g rollup

Comproveu la instal·lació amb:

$ rollup --help

Tree-shaking

Tree-shaking és una funcionalitat de Rollup que només importa/empaqueta al farcell resultant el codi que realment necessitem. Sovint al importa un mòdul l'importem complet per a només utilitzar una part de les seves funcionalitats.


Configuració. rollup.config.js

El fitxer principal de configuració és:

rollup.config.js

Plugins

Babel

Per utilitzar el compilador EC6 Babel:

$ npm install --save-dev rollup-plugin-babel

I configurem rollup amb un fitxer rollup.config.js:

import { rollup } from 'rollup';
import babel from 'rollup-plugin-babel';
 
rollup({
 entry: 'main.js',
 plugins: [
  babel({
   exclude: 'node_modules/**'
  })
 ]
}).then(...)

I ara ja podem executar:

$ rollup -c

Recursos:

Buble

Per utilitzar el compilador EC6 Bublé:

$ npm install --save-dev rollup-plugin-buble

I configurem rollup amb un fitxer rollup.config.js:

import { rollup } from 'rollup';
import buble from 'rollup-plugin-buble';
 
rollup({
 entry: 'main.js',
 plugins: [ buble() ]
}).then(...)

I ara ja podem executar:

$ rollup -c

Vegeu també

Enllaços externs