IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)


SAIS Heura

La seva IP per defecte és

192.168.140.100

SNMP

Els MIBS són:

SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.1.0 = STRING: "RPS SpA"
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.2.0 = STRING: "ULCX1K5     "
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.3.0 = STRING: "SWM027-01-12    "
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.4.0 = STRING: "NetMan 100 plus"
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.5.0 = STRING: "NetMan plus "

Un exemple de comanda snmpwalk:

$ sudo snmpwalk -OS -v 1 -c public 192.168.140.100
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.1.0 = STRING: "RPS SpA"
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.2.0 = STRING: "ULCX1K5     "
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.3.0 = STRING: "SWM027-01-12    "
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.4.0 = STRING: "NetMan 100 plus"
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.5.0 = STRING: "NetMan plus "
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.1.6.0 = STRING: "???         "
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.2.1.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.2.2.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.2.3.0 = INTEGER: 37
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.2.4.0 = INTEGER: 100
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.2.5.0 = INTEGER: 556
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.2.6.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.2.7.0 = INTEGER: 62
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.1.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.2.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.2.1 = INTEGER: 500
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.2.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.2.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.3.1 = INTEGER: 226
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.3.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.3.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.4.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.4.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.4.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.5.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.5.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.3.3.1.5.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.1.0 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.2.0 = INTEGER: 500
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.3.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.2.1 = INTEGER: 226
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.2.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.2.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.3.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.3.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.4.1 = INTEGER: 435
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.4.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.4.3 = INTEGER: 0 
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.5.1 = INTEGER: 29
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.5.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.4.4.1.5.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.1.0 = INTEGER: 500
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.2.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.1.1 = INTEGER: 1 
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.2.1 = INTEGER: 226
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.2.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.2.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.3.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.3.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.4.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.4.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.5.3.1.4.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.1.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.9 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.1.10 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.1 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.2 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.3 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.4 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.5 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.6 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.7 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.8 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.9 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.2.10 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero.0.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.2 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.3 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.4 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.5 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.6 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.7 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.8 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.9 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.6.2.1.3.10 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.8.1.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.8.2.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.8.3.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.8.4.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.8.5.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.1.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.2.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.3.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.4.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.5.0 = INTEGER: 1500
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.6.0 = INTEGER: 1050
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.7.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.8.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.9.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.10.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetMan 100 plus
Error: OID not increasing: SNMPv2-SMI::mib-2.33.1.9.10.0
 >= SNMPv2-MIB::sysDescr.0

Cacti

Plantilles

Sembla que funcionen correctament:

Vegeu també