IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

https://github.com/andersao/l5-repository
https://bosnadev.com/2015/03/07/using-repository-pattern-in-laravel-5/?utm_source=prettus-l5-repository&utm_medium=readme&utm_campaign=prettus-l5-repository


Repository Pattern Interface

interface RepositoryInterface {

  public function all();
  
  public function paginate($perPage = 15, $columns = array('*'));
  
  public function create(array $data);
  
  public function update(array $data, $id);
  
  public function delete($id);
  
  public function find($id, $columns = array('*'));
  
  public function findBy($field, $value, $columns = array('*'));
}

Laravel

https://bosnadev.com/2015/03/07/using-repository-pattern-in-laravel-5/
Exemple: https://github.com/acacha/solid_laravel52

L5-repository

Vegeu també

Enllaços externs