IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Borrar tots els espais dels noms de fitxer

$ rename "s/ *//g" *

Passar de majúscules a minúscules

$ rename 'y/A-Z/a-z/' *

Eliminar una extensió

$ rename 's/\.jpg$//' *.jpg

Treure accents, ela geminada, espais i apòstrofs dels noms de fitxer

$ rename "s/ *//g" *;rename "s/· *//g" *;rename "s/' *//g" *;rename 's/à/a/' *;rename 's/é/e/' *;rename 's/è/e/' *;rename 's/í/i/' *;rename 's/ò/o/' *;rename 's/ó/o/' *;rename 's/ú/u/' *

Fer una prova

Es pot fer una prova abans d'executar definitivament la comanda amb el paràmetre -n:

$ rename -n 'y/A-Z/a-z/' *

Eines gràfiques

Podeu utilitzar thunar o krename.

Recursos