IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Nom de màquina

regedit.exe
HOSTNAME value in:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters

NetBIOS

Fitxers hive i seccions del registre

Els fitxers que contenen el registre de Windows són:

Registry key name Hive filename
HKEY_CURRENT_USER NTuser.dat (a la carpeta de l'usuari)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM C:/WINDOWS/system32/config/SAM
HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY C:/WINDOWS/system32/config/SECURITY
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE C:/WINDOWS/system32/config/SOFTWARE
HKEY_LOCAL_MACHINE\DEFAULT C:/WINDOWS/system32/config/DEFAULT

Observeu que hi ha una part de configuració que depèn de l'usuari (Documents and Settings) i un altre que és configuració del sistema. La configuració del sistema la trobeu a:

C:/WINDOWS/system32/config/

Podeu editar qualsevol d'aquest fitxers des de Windows amb l'ordre chntpw:

# chntpw -e SYSTEM 

NOTA: Els fitxers poden aparèixer indistintament en majúscules o minúscules, recordeu que Windows no és case sensitive

Canviar el registre de Windows des de Linux

Vegeu també