IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Si volem crear una redirecció amb el servidor Apache del tipus http://www.xarxantoni.net/webmaster/ farem:

1. Entrar per ssh a xarxantoni.net

2. Ens situarem al directori:

$ cd /etc/apache2/conf.d

3. Editarem un fitxer nou amb un nom orientatiu, per exemple:

$ sudo vi webmaster.conf

4. El contingut d'aquest fitxer serà:

Alias /webmaster/ /var/www/xarxantoni/webmaster/

<Directory /var/www/xarxantoni/webmaster/>
  Order deny,allow
  Allow from all
</Directory>

A part de definir l'Alias pròpiament, també hem d'indicar que s'accepta qualsevol accés a aquesta carpeta. Si no volem aquest comportament podem modificar aquest arxiu com sigui necessari.

Nota: La ruta ha d'apuntar a un directori. No ha d'apuntar a un fitxer. Per tant, aquest DocumentRoot NO seria vàlid: DocumentRoot /var/www/xarxantoni/webmaster/index.php

5. Ara només ens resta indicar a Apache que utilitzi els nous arxius de configuració, i això ho farem mitjançant l'ordre següent:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload