IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Pot fer referència al tipus de peticions de resolució de DNS anomenades recursives. Vegeu Servidor_DNS#Peticions_iteratives_versus_peticions_recursives