IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Passos a seguir

El primer pas es executar un CD-LIVE. Un cop s'ha iniciat el sistema, obrim una terminal. El primer que cal fer es accedir al disc dur.

Podeu utilitzar la comanda mount:

$ mount 
/dev/sda2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile type tmpfs (rw)
/dev/sda6 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /media/sda1 type vfat (rw,utf8,umask=007,gid=46)
/dev/sdb1 on /linux2 type ext3 (rw,errors=remount-ro)
/dev/sda5 on /var type ext3 (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)

Per intentar saber si el disc ja esta muntat. Sinó ho està cal identificar la partició amb fdisk o l'editor de Particions del menú Sistema/Administració

$ sudo fdisk -l

Disc /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 octets
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x35e635e6  
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *      1    4178  33559753+  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2      4179    6728  20482875  83 Linux
/dev/sda3      6729    24792  145099080  5 Estesa
/dev/sda5      6729    10552  30716248+ 83 Linux
/dev/sda6      10553    24537  112334481  83 Linux
/dev/sda7      24538    24792   2048256  82 Intercanvi Linux / Solaris

En aquest cas la partició és /dev/sda2. La muntem amb

$ cd
$ cd mkdir p
$ sudo mount /dev/sda2 p

Ara entrem al sistema amb la comanda:

$ sudo chrott p

Ara ja estem com a superusuari al nostre disc dur. Podem modificar comptes d'usuari. Per exemple:

# passwd

Estableix la contaasenya de root. O:

# passwd usuari

Modifica la contrasenya de l'usuari usuari.

A la carpeta p tenim tots els fitxers del nostre disc dur. Aquest mètode pot servir per tant també per a fer còpies de seguretat del nostre disc. També per recuperar un grub, vegeu: