IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install recode

Ús

$ enca config.inc.backup.php 
enca: Language `ca' is unknown or not supported.
Run `enca --list languages' to get list of supported languages.
Run `enca -L none' to test only language independent, multibyte encodings.
$ enca --list languages
belarussian: CP1251 IBM866 ISO-8859-5 KOI8-UNI maccyr IBM855 KOI8-U
 bulgarian: CP1251 ISO-8859-5 IBM855 maccyr ECMA-113
   czech: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 KEYBCS2 macce KOI-8_CS_2 CORK
  estonian: ISO-8859-4 CP1257 IBM775 ISO-8859-13 macce baltic
  croatian: CP1250 ISO-8859-2 IBM852 macce CORK
 hungarian: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 macce CORK
 lithuanian: CP1257 ISO-8859-4 IBM775 ISO-8859-13 macce baltic
  latvian: CP1257 ISO-8859-4 IBM775 ISO-8859-13 macce baltic
   polish: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 macce ISO-8859-13 ISO-8859-16 baltic CORK
  russian: KOI8-R CP1251 ISO-8859-5 IBM866 maccyr
   slovak: CP1250 ISO-8859-2 IBM852 KEYBCS2 macce KOI-8_CS_2 CORK
  slovene: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 macce CORK
 ukrainian: CP1251 IBM855 ISO-8859-5 CP1125 KOI8-U maccyr
  chinese: GBK BIG5 HZ
    none:


Resolució de problemes

L'entrada és invàlida al pas...

$ file -i config.inc.backup.php 
config.inc.backup.php: text/x-php; charset=utf-8
$ recode ascii config.inc.backup.php 
recode: config.inc.backup.php ha fallat: L'entrada és invàlida al pas «ANSI_X3.4-1968..CHAR»

Cal utilitzar el flag -f:

NOTA: Cal però tenir en compte que com que alguns caràcters de UTF-8 no existeixen a ASCII aleshores perdrem caràcters durant la conversió

$ recode -f ascii -f config.inc.backup.php 
$ file -i config.inc.backup.php 
config.inc.backup.php: text/x-php; charset=us-ascii

Vegeu també

Editor de text com geany també poden canviar la codificació del fitxer.

Enllaços externs