IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Permet obtenir el path complet (full path) d'un path relatiu:

$ readlink -f 73090242Z.png 
/home/sergi/scripts_ldap/73090242Z.png

En scripts s'utilitza molt:

MY_PATH=$(readlink -f $0)

Juntament amb basename (i altres) totes dues ordres pertanyen a coreutils.

En PHP és realpath.

Vegeu també

Enllaços externs