IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

General

Especificació per events recurrents. Permet repetir un event de forma periodica per exemples cda dia o cada dimarts...

Pot ser útils per calcular els dies que es farà una classe (per exemple una clase d'una hora) suposant diem una data inici i calculem el nombre de classes que cal fer a partir d'un total d'hores a fer.

IMPORTANT:

Demo

https://www.textmagic.com/free-tools/rrule-generator

PHP

Laravel

Interessant idea aplicant expressivitat i mètodes encadenats:

https://github.com/jpmurray/laravel-rrule

Però està obsolet crec que la original php (general no només per Laravel) també suporta:

https://github.com/simshaun/recurr/

Vegeu també

Enllaços externs