IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install python-vm-builder

KVM

$ sudo vmbuilder kvm ubuntu --suite intrepid --flavour virtual --arch i386  -o --libvirt qemu:///system

Vegeu també

Enllaços externs